1. 7. 2015
  Petr Lukáš

Děkujeme vám všem, kteří jste se zajímali o práci v naší školní jídelně. Pracovní místo kuchařky již bylo obsazeno.

  29. 6. 2015
  Petr Lukáš

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU V ČERVENCI A V SRPNU (malování, opravy, čerpání dovolené):
.... ŠD: 1. 7. – 31. 8. 2015
.... ŠJ: 7. 7. – 24. 7. 2015
.... MŠ: 20. 7. – 21. 8. 2015
Žáci základní školy nastupují dne 1. září 2015. Sejdeme se v 8 hodin před budovou školy. Věřím, že se nám ji i letos podaří odemknout. Zatím si však užijte letních dnů. PL

  13. 6. 2015
  Petr Lukáš

V sobotu 13. června 2015 pořádal OS Rodiče dětem při ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou ve spolupráci se Spartakem Loučná nad Desnou DĚTSKÝ DEN. Akce se zúčastnilo 106 dětí. Děkuji všem, kteří pěknou cestu Z pohádky do pohádky připravili. Petr Lukáš

  4. 6. 2015
  Petr Lukáš

Výzkum: Postoje rodin s dětmi
Vážení rodiče,
v současnosti probíhá celonárodní výzkum Nadace Sirius a společnosti Median s.r.o., který mapuje krizové situace v rodinách s dětmi do 12 let – např. dítě nekomunikuje s rodiči, problémy s chováním ve škole, šikana, apod.
Dotazníky se vyplňují elektronicky (přímo „v počítači“), veškeré údaje jsou anonymní, pokud se společností Median uzavřete smlouvu, náleží vám za vyplněný dotazník odměna.
Pokud se chcete výzkumu zúčastnit, využijte některý z kontaktů na přiloženém letáku – klikněte si pro INFO [PDF, 1,3 MB].
Milena Rudolfová, výchovná poradkyně

  26. 4. 2015
  Věra Turková

GYMNASTIKA
Vzhledem k mé pracovní vytíženosti (semináře a porady) bude gymnastika v tomto roce již zrušena. Děkuji za pochopení.

  23. 4. 2015
  Věra Turková

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve formátu pdf:
Rozhodnutí o přijetí 2015
Rozhodnutí o přijetí 2015-1
Rozhodnutí o přijetí Rozhodnutí o přijetí
Rozhodnutí 2015 Rozhodnutí 2015-1

  22. 4. 2015
  Věra Turková

Vážení rodiče,
chtěla bych Vás upozornit na skutečnosti, které se v naší mateřské škole opakovaně vyskytují. Někteří z Vás přivádí do kolektivu dětí své dítě, které má zdravotní problémy, aniž byste informovali paní učitelky o zdravotním stavu svého dítěte. Tato povinnost Vám vyplývá ze školního řádu (bod 4 a bod 16).
Dále bych Vás chtěla upozornit, že dle Zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví je škola povinna prostřednictvím zákonných zástupců žáků dle §7 (3) zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění (v tomto případě průjmy, zvracení) od ostatních dětí za účelem předcházení vzniku a šíření infekčního onemocnění. Pokud rodič pošle své dítě vykazující známky infekčního onemocnění do školy mezi ostatní děti, dopouští se tak porušení výše zmiňovaného právního předpisu a také tím ohrožuje na zdraví ostatní děti školy.
Doporučuji proto zodpovědný přístup s ohledem na ostatní děti i zaměstnance školy.

  20. 4. 2015
  Jaroslav Dorňák

Obdrželi jsme DAROVACÍ SMLOUVU ze ZOO Olomouc.

  2. 12. 2014
  Petr Lukáš

V zájmu zajištění co nejbezpečnějšího prostředí pro žáky naší školy po událostech ve Žďáru jsme prověřili technické zajištění budovy a upravili pravidla a časy pro vstup do budovy. Žádáme vás, vážení rodiče, abyste nám vyšli vstříc a respektovali přijatá opatření. Jde zejména o následující:
.... svou přítomnost v budově vždy ohlaste prostřednictvím domovního telefonu u hlavního vchodu
.... děti voďte do kroužků hlavním vchodem a z kroužků je vyzvedávejte v přiměřeném čase (časy jsou uvedeny na školním webu v sekci Kroužky)
.... ráno přiveďte nejmladší děti do šatny a dále je nechte pokračovat samostatně, na chodbě již koná dohled pan školník nebo dospělý zaměstnanec školy
Školní družina:
.... do ŠD voďte děti ráno do 07:15
.... po obědě děti vyzvedávejte do 11:50 (po 4. vyučovací hodině) nebo 12:50 (po 5. hodině)
.... jinak děti vyzvedávejte po 14:00 nebo kroužku, abyste nenarušovali odpolední činnost
.... ze šatny odcházejte hlavním vchodem
Děkujeme za pochopení.