V letošním školním roce se budou třídní schůzky konat: - úterý 23. 9. 2014 | - úterý 2. 12. 2014 | - úterý 5. 5. 2015
  16. 4. 2015
  Šárka Charvátová

Dne 24.4.2015 se výběr dětí ze ŠD vydá na ranč paní Kubíčkové v Rejhoticích, kde se budou moci svézt na koních. Odcházíme po obědě(čas návratu je cca ve 14:30).S sebou 30 Kč+ vhodnou obuv a oblečení. Půjdeme pěšky.

  15. 4. 2015
  Věra Turková

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve formátu pdf Rozhodnutí o přijetí

  13. 4. 2015
  Jaroslav Dorňák

Minulý týden proběhla v základní škole a mateřské škole sbírka na chov a výživu surikat v ZOO Olomouc.
Celkem se nám podařilo vybrat 2 030 Kč.
Bližší informace SURIKATY.
Děkujeme.

  11. 4. 2015
  Petr Lukáš

V pátek 10. dubna 2015 soutěžil Loučňáček v krajském kole Celostátní přehlídky školních sborů a byl ohodnocen stříbrným pásmem. Děkuji všem sboristům za vzornou reprezentaci, máme z našich zpěváků a muzikantů radost.

  15. 1. 2015
  Jaroslav Dorňák

Naše škola se zapojila do projektu
VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ
Podrobné informace ve formátu pdf.

  2. 12. 2014
  Petr Lukáš

V zájmu zajištění co nejbezpečnějšího prostředí pro žáky naší školy po událostech ve Žďáru jsme prověřili technické zajištění budovy a upravili pravidla a časy pro vstup do budovy. Žádáme vás, vážení rodiče, abyste nám vyšli vstříc a respektovali přijatá opatření. Jde zejména o následující:
.... svou přítomnost v budově vždy ohlaste prostřednictvím domovního telefonu u hlavního vchodu
.... děti voďte do kroužků hlavním vchodem a z kroužků je vyzvedávejte v přiměřeném čase (časy jsou uvedeny na školním webu v sekci Kroužky)
.... ráno přiveďte nejmladší děti do šatny a dále je nechte pokračovat samostatně, na chodbě již koná dohled pan školník nebo dospělý zaměstnanec školy
Školní družina:
.... do ŠD voďte děti ráno do 07:15
.... po obědě děti vyzvedávejte do 11:50 (po 4. vyučovací hodině) nebo 12:50 (po 5. hodině)
.... jinak děti vyzvedávejte po 14:00 nebo kroužku, abyste nenarušovali odpolední činnost
.... ze šatny odcházejte hlavním vchodem
Děkujeme za pochopení.

  28. 2. 2014
  Jaroslav Dorňák

Stále jsme zapojeni do projektu AKTIVNÍ ŠKOLA všichni žáci naší školy mají možnost využívat portál www.proskoly.cz, který obsahuje řadu materiálů a cvičení pro výuku.
Přihlašovací údaje na výukový portál obdrželi žáci od třídních učitelů.