V letošním školním roce se budou třídní schůzky konat: - úterý 23. 9. 2014 | - úterý 2. 12. 2014 | - úterý 5. 5. 2015
  26. 9. 2014
  Petr Lukáš

Vážení přátelé našich zpěváčků.
Naše školní sborové studio Loučňáček letos oslaví 25 let svého hudebního snažení. Zveme vás 11. 10. 2014 do loučenského Skleníku na slavnostní koncert k Roku české hudby, kde uslyšíte vystoupení všech našich sborů (a nejen jich). Bude nám nesmírnou ctí, když si přijdou zazpívat i bývalá Klubíčka, Loučňáčkové, Štěkové či TapTýďata. Bližší informace hledejte v sekci Sbory/25 let Loučňáčku.
Vy, kteří si chcete zazpívat a nestihli jste sobotní zkoušky, můžete přijít 26. 9. na zkoušku TapTýdy. Začíná v 18 hodin.

  18. 9. 2014
  Jaroslav Dorňák


V případě, že jste ztratili heslo, obdržíte nové na vyžádání při rodičovských schůzkách 23. 9.

  17. 9. 2014
  Věra Turková

TŘÍDNÍ SCHŮZKY: úterý 23. 9. 2014, zahájení dle informace v ŽK
Zasedání školské rady: středa 24. 9. 2014, od 17.00 hod.
Zasedání občanského sdružení: čtvrtek 25. 9. 2014, od 16.00 hod.

  17. 9. 2014
  Věra Turková

KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
Keramika pro veřejnost bude probíhat v pondělí (od 6. 10. 2014) od 17.00 do 19.00 hod. Cena - 50,- Kč za lekci.

  17. 9. 2014
  Věra Turková

Vzhledem k přeplnění kapacit kroužků jsme provedli organizační změny, abychom uspokojili všechny děti.

ANGLIČTINA - 1. třída (2 skupiny, každá sudá středa, vedoucí sl. Mlčochová) - od 1. 10. 2014
1. skupina: 12.30 - 13.30, J. Lisner, K. Jurečková, O. Stejskal, B. Bargelová, B. Pokorná, N. Fabiánová, Š. Kopecký
2. skupina: 13.30 - 14.30, R. Maňas, L. Strnadová, J. Semian, K. Kopotová, M. Pupík, L. Ficnar, A. Švejnohová

GYMNASTIKA (2 skupiny, středa, obě vede p. Turková)
1. skupina: 14.00 - 15.15, přihlášené děti 1. a 2. třídy, D. Dvořák, M. Kareš
2. skupina: 15.00 - 16.00, ostatní přihlášené děti

  15. 9. 2014
  Věra Turková

KROUŽKY

Svoji činnost zahájily již pěvecké sbory.
Náboženství bude probíhat od 15. 9. 2014.
Ostatní kroužky zahájí činnost v týdnu od 29. 9. 2014.

  15. 9. 2014
  Věra Turková

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Šárce Keprdové a rodině Kopotových za poskytnutí výtvarného materiálu pro tvůrčí činnosti dětí.

Děkujeme p. Milanu Kopeckému za poskytnutí materiálů k dopravní výchově.

  15. 9. 2014
  Věra Turková

Vzhledem k vysokému zájmu o níže uvedené kroužky jsme provedli organizační změny, abychom uspokojili všechny děti.

TVOŘÍTKO
(2 skupiny, čtvrtek, obě vede p. Svatoňová)
1. skupina13.15 - 14.00přihlášené děti 1. a 2. třídy
2. skupina14.00 - 14.45ostatní přihlášené děti

Keramika
(2 skupiny, úterý, 1. skupina - p. Turková, 2. skupina - p. Kršek)
1. skupina13.30 - 15.00K. Matochová, M. Pupík, K. Kubíčková, V. Turková, M. Hobler, M. Martinčík, K. Martinčíková, N. Fabiánová, B. Pokorná, K. Šipická, D. Dvořák, J. Lisner, E. Fišnarová, V. Stejskalová
2. skupina15.00 - 16.30A. Sádovská, K. Johnová, N. Březinová, M. Liďák, D. Liďáková, D. Vybíral, R. Maňas, D. Palagy, J. Semian, T. Bližňáková, J. Bližňák, A. Laštůvková, K. Kopotová, E. Bližňáková

Děti byly do skupin rozděleny podle pořadí přihlášení do kroužku.

  10. 9. 2014
  Věra Turková

V pátek 12. 9. začíná plavání pro děti z mateřské a základní školy. Odjezd od školy v 7.25 hod. Nezapomeňte si plavky s sebou. Čeká nás celkem 10 lekcí.

  28. 2. 2014
  Jaroslav Dorňák

Stále jsme zapojeni do projektu AKTIVNÍ ŠKOLA všichni žáci naší školy mají možnost využívat portál www.proskoly.cz, který obsahuje řadu materiálů a cvičení pro výuku.
Přihlašovací údaje na výukový portál obdrželi žáci od třídních učitelů.