V letošním školním roce se budou třídní schůzky konat: - úterý 23. 9. 2014 | - úterý 2. 12. 2014 | - úterý 5. 5. 2015
  24. 4. 2015
  Petr Lukáš

UPOZORNĚNÍ:
Z důvodu nepřítomnosti vyučujících (odborný seminář, Olomouc) odpadá v pondělí 27. 4. 2015 hodina Tv děvčat 6.-9. třídy a obě zkoušky sborů Klubíčka i Loučňáčku. Děkujeme za pochopení.

  23. 4. 2015
  Milena Rudolfová

Planetárium Ostrava
Dne 30.dubna se uskuteční exkurze do planetária pro 5.,6. a 7. třídu. Odjezd od budovy školy v 7 hodin. Zajistěte si na tento den odhlášení nebo vyzvednutí obědu ze školní jídelny.

  23. 4. 2015
  Věra Turková

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve formátu pdf:
Rozhodnutí o přijetí 2015
Rozhodnutí o přijetí 2015-1
Rozhodnutí o přijetí Rozhodnutí o přijetí
Rozhodnutí 2015 Rozhodnutí 2015-1

  22. 4. 2015
  Věra Turková

Čokoládová tretra
Informace pro upřesnění: děti, které navštěvují školní družinu si vyzvednu osobně sama ve školní družině. Není potřeba, aby jste mi je předávali ve 14.30 hod. V. Turková

  22. 4. 2015
  Věra Turková

Vážení rodiče,
chtěla bych Vás upozornit na skutečnosti, které se v naší mateřské škole opakovaně vyskytují. Někteří z Vás přivádí do kolektivu dětí své dítě, které má zdravotní problémy, aniž byste informovali paní učitelky o zdravotním stavu svého dítěte. Tato povinnost Vám vyplývá ze školního řádu (bod 4 a bod 16).
Dále bych Vás chtěla upozornit, že dle Zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví je škola povinna prostřednictvím zákonných zástupců žáků dle §7 (3) zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění (v tomto případě průjmy, zvracení) od ostatních dětí za účelem předcházení vzniku a šíření infekčního onemocnění. Pokud rodič pošle své dítě vykazující známky infekčního onemocnění do školy mezi ostatní děti, dopouští se tak porušení výše zmiňovaného právního předpisu a také tím ohrožuje na zdraví ostatní děti školy.
Doporučuji proto zodpovědný přístup s ohledem na ostatní děti i zaměstnance školy.

  20. 4. 2015
  Jaroslav Dorňák

Obdrželi jsme DAROVACÍ SMLOUVU ze ZOO Olomouc.

  16. 4. 2015
  Šárka Charvátová

Dne 24.4.2015 se výběr dětí ze ŠD vydá na ranč paní Kubíčkové v Rejhoticích, kde se budou moci svézt na koních. Odcházíme po obědě(čas návratu je cca ve 14:30).S sebou 30 Kč+ vhodnou obuv a oblečení. Půjdeme pěšky.

  11. 4. 2015
  Petr Lukáš

V pátek 10. dubna 2015 soutěžil Loučňáček v krajském kole Celostátní přehlídky školních sborů a byl ohodnocen stříbrným pásmem. Děkuji všem sboristům za vzornou reprezentaci, máme z našich zpěváků a muzikantů radost.

  15. 1. 2015
  Jaroslav Dorňák

Naše škola se zapojila do projektu
VZDĚLÁVÁNÍ NA VENKOVĚ
Podrobné informace ve formátu pdf.

  2. 12. 2014
  Petr Lukáš

V zájmu zajištění co nejbezpečnějšího prostředí pro žáky naší školy po událostech ve Žďáru jsme prověřili technické zajištění budovy a upravili pravidla a časy pro vstup do budovy. Žádáme vás, vážení rodiče, abyste nám vyšli vstříc a respektovali přijatá opatření. Jde zejména o následující:
.... svou přítomnost v budově vždy ohlaste prostřednictvím domovního telefonu u hlavního vchodu
.... děti voďte do kroužků hlavním vchodem a z kroužků je vyzvedávejte v přiměřeném čase (časy jsou uvedeny na školním webu v sekci Kroužky)
.... ráno přiveďte nejmladší děti do šatny a dále je nechte pokračovat samostatně, na chodbě již koná dohled pan školník nebo dospělý zaměstnanec školy
Školní družina:
.... do ŠD voďte děti ráno do 07:15
.... po obědě děti vyzvedávejte do 11:50 (po 4. vyučovací hodině) nebo 12:50 (po 5. hodině)
.... jinak děti vyzvedávejte po 14:00 nebo kroužku, abyste nenarušovali odpolední činnost
.... ze šatny odcházejte hlavním vchodem
Děkujeme za pochopení.

  28. 2. 2014
  Jaroslav Dorňák

Stále jsme zapojeni do projektu AKTIVNÍ ŠKOLA všichni žáci naší školy mají možnost využívat portál www.proskoly.cz, který obsahuje řadu materiálů a cvičení pro výuku.
Přihlašovací údaje na výukový portál obdrželi žáci od třídních učitelů.