28. 8. 2015
  Petr Lukáš

INFORMACE O ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU:
Úterý 1. září:
.... 08:00–09:00 – Odemykání školy – sraz před budovou ZŠ, ukončení do 9 hodin
.... 12:30 – Rytíři 2015 – prvňáci s rodiči a deváťáci zahajují u KD Skleník
Středa 2. září:
.... 07:50–11:25 – výuka v II.– VIII. třídě
.... 08:00–13:30 – Rytíři 2015 – I.+ rodiče, IX.
Čtvrtek 3. září a pátek 4. září:
.... výuka dle rozvrhu, max. 5 vyučovacích hodin

Školní družina zahájí provoz 1. září od 6:00.
Těšíme se na shledanou a přejeme všem zúčastněným úspěšný školní rok.

  9. 7. 2015
  Petr Lukáš

Školní rok 2014/2015 nám mává na rozloučenou. Zvládli jsme během tohoto období udělat mnoho práce. Něco nám šlo výborně, něco budeme muset ještě vylepšit, ale rozhodně jsme se snažili.
Přeji Vám, aby vaše léto bylo zdravé, klidné a spokojené. Ať Vám vyjdou dovolené podle Vašich představ, užijte si letních sportů, výletů a akcí. Těšíme se na setkání v září. Mějte se hezky. PL

  23. 4. 2015
  Věra Turková

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve formátu pdf:
Rozhodnutí o přijetí 2015
Rozhodnutí o přijetí 2015-1
Rozhodnutí o přijetí Rozhodnutí o přijetí
Rozhodnutí 2015 Rozhodnutí 2015-1

  20. 4. 2015
  Jaroslav Dorňák

Obdrželi jsme DAROVACÍ SMLOUVU ze ZOO Olomouc.

  2. 12. 2014
  Petr Lukáš

V zájmu zajištění co nejbezpečnějšího prostředí pro žáky naší školy po událostech ve Žďáru jsme prověřili technické zajištění budovy a upravili pravidla a časy pro vstup do budovy. Žádáme vás, vážení rodiče, abyste nám vyšli vstříc a respektovali přijatá opatření. Jde zejména o následující:
.... svou přítomnost v budově vždy ohlaste prostřednictvím domovního telefonu u hlavního vchodu
.... děti voďte do kroužků hlavním vchodem a z kroužků je vyzvedávejte v přiměřeném čase (časy jsou uvedeny na školním webu v sekci Kroužky)
.... ráno přiveďte nejmladší děti do šatny a dále je nechte pokračovat samostatně, na chodbě již koná dohled pan školník nebo dospělý zaměstnanec školy
Školní družina:
.... do ŠD voďte děti ráno do 07:15
.... po obědě děti vyzvedávejte do 11:50 (po 4. vyučovací hodině) nebo 12:50 (po 5. hodině)
.... jinak děti vyzvedávejte po 14:00 nebo kroužku, abyste nenarušovali odpolední činnost
.... ze šatny odcházejte hlavním vchodem
Děkujeme za pochopení.