20. 5. 2016
  Petr Lukáš

Nejbližší akce a události:
27.05. – Rallye Rejvíz v ZŠ Loučná nad Desnou
.... figuranti od 05:45, budou organizátorům k dispozici dle rozpisu
.... VÝUKA BUDE UKONČENA V 11:25, ŠKOLNÍ DRUŽINA BUDE V PROVOZU
28.05. – 18:00 – Jarní koncert sborů v KD Skleník
.... účinkují Beruška MŠ, Klubíčko a Loučňáček ZŠ a Rarášci ZUŠ Nový Jičín
.... Rarášky budeme hostit od 27.05. do 29.05. ve sborových rodinách
02.06. – 13:30 – Veřejné obhajoby absolventských prací v KD Skleník
.... žáci IX. třídy předvedou své prezentace svých absolventských prací
04.06. – 15:00 – Rockový dýchánek a koncert TapTýdy v Tančírně
.... žáci školy vám přijdou zahrát to, co jsme se za rok naučili v hudebních výchovách i sólově
.... potom vystoupí TapTýda, která vás potěší řadou skladbiček napříč žánry
Těšíme se na viděnou.

  12. 5. 2016
  Petr Lukáš

V Kronice najdete slibované video z čarodějnic.

  9. 5. 2016
  Šárka Charvátová

Dne 9. 5. 2016 byly dětem ze školní družiny rozdány přihlášky na příští školní rok (t.j.2016/ 2017).Žáci budou do dřužiny přijímáni dle stanovených kritérií. Pokud máte zájem, odevzdávejte vyplněné přihlášky vychovatelkám ŠD nejpozději do 15. června 2016. O zařazení Vašeho dítěte do ŠD bude rozhodnuto vedením školy do 10ti dnů.

  27. 4. 2016
  Bára Mlčochová

Provoz MŠ v době letních prázdnin

MŠ otevřena: 1.7. - 22. 7. 2016
MŠ uzavřena: 25. 7. - 26. 8. 2016
MŠ otevřena: 29. 8. - 31. 8. 2016

  22. 4. 2016
  Šárka Charvátová

V pátek 22.4.2016 se naše školní družina vydala do ulic Loučné a v rámci "DNE ZEMĚ" se rozhodla pro sběr odpadků. Děti dostaly rukavice, igelitové pytle a vrhly se do práce. Odpadků jsme našli víc, než jsme předpokládali, čímž byla naše mise úspěšná. Den Země je vhodnou příležitostí pro všechny z nás, abychom se zamysleli, abychom si o něm třeba společně v rodině popovídali, abychom vysvětlili dětem některé vztahy a souvislosti, aby se každý z nás snažil dozvědět se více.( fotodokumentaci naleznete v sekci školní družina- co se u nás dělo)

  29. 3. 2016
  Petr Lukáš

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, Č.j. 2016/107
Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace, rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Děti, uvedené pod registračními čísly 01, 02, 03, 04 a 05

jsou přijaty od školního roku 2016/2017 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace.
Odůvodnění: Řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě jejich žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou podali dne 22.03.2016 prostřednictvím svých zákonných zástupců. Vzhledem k tomu, že žádost odpovídá kritériím mateřské školy pro přijímání dětí, rozhodla ředitelka školy o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.
V Loučné nad Desnou dne 29.03.2016
Dokument ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE

  11. 3. 2016
  Ludmila Mikesková

Vršky pro Terezku

Může být něco tak malého a bezcenného jako uzávěr PET lahve k užitku?
Ano! Světe div se, může!

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o podporu při sbírání vršků pro Terezku.
Sbíráním vršků od PET lahví pomáháme získat finanční prostředky jedenáctileté Terezce s dětskou mozkovou obrnou na rehabilitační program Kosmík, který jí pomůže zlepšit fyzické dovednosti a psychické schopnosti.

Vršky můžou nosit děti do školy každé pondělí až do konce školního roku.

Děkujeme, že nejste lhostejní k osudům jiných. Solidarita k ostatním zlepší život nás všech. Těšíme se na Vaši spolupráci.
Sběr zajišťují členové školní samosprávy.

  10. 2. 2016
  Petr Lukáš

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 – ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ:
Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:
Žadatelé uvedeni pod registračními čísly
.... 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15
jsou přijati od školního roku 2016/2017 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou.
Odůvodnění:
Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí zákonných zástupců, kterou podali dne 3. 2. 2016. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.
V Loučné nad Desnou 10.02.2016

  2. 12. 2014
  Petr Lukáš

V zájmu zajištění co nejbezpečnějšího prostředí pro žáky naší školy po událostech ve Žďáru jsme prověřili technické zajištění budovy a upravili pravidla a časy pro vstup do budovy. Žádáme vás, vážení rodiče, abyste nám vyšli vstříc a respektovali přijatá opatření. Jde zejména o následující:
.... svou přítomnost v budově vždy ohlaste prostřednictvím domovního telefonu u hlavního vchodu
.... děti voďte do kroužků hlavním vchodem a z kroužků je vyzvedávejte v přiměřeném čase (časy jsou uvedeny na školním webu v sekci Kroužky)
.... ráno přiveďte nejmladší děti do šatny a dále je nechte pokračovat samostatně, na chodbě již koná dohled pan školník nebo dospělý zaměstnanec školy
Školní družina:
.... do ŠD voďte děti ráno do 07:15
.... po obědě děti vyzvedávejte do 11:50 (po 4. vyučovací hodině) nebo 12:50 (po 5. hodině)
.... jinak děti vyzvedávejte po 14:00 nebo kroužku, abyste nenarušovali odpolední činnost
.... ze šatny odcházejte hlavním vchodem
Děkujeme za pochopení.