7. 10. 2015
  Petr Lukáš

V pondělí 12. října 2015 v 16:30 proběhne schůzka rodičů žáků nominovaných na jazykový zájezd do Londýna v rámci tzv. Výzvy 56. Potřebujeme se s vámi domluvit na podrobnostech studijní cesty, předat vám informace a získat od vás potřebná data, abychom mohli zajistit vše potřebné pro zdárný průběh cesty. Přineste s sebou, prosím, cestovní pasy vašich dětí. Děkujeme. Těšíme se na viděnou.

  30. 9. 2015
  Petr Lukáš

OZNÁMENÍ:
Od 1. ledna 2016 bude v naší škole volné místo školníka. Kdo máte zájem o tuto práci, pošlete nám do 23.10.2015 písemně (klasickou poštou či mailem) žádost a strukturovaný životopis. Děkujeme.
Školník provádí následující činnosti:
.... 1. Zajišťuje domovnické práce a údržbu objektů ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou
.... 2. Samostatně provádí opravy a údržbářské práce (voda, elektro, stavební činnosti a práce ve výškách)
.... 3. V zimní sezóně odklízí sníh, v letní seče trávu
.... 4. Uklízí tělocvičnu .... 5. Obsluhuje nízkotlaké kotelny a tlakové nádoby
.... 6. Vykonává dohled nad žáky
.... 7. Provádí další činnosti podle pracovní náplně

  29. 9. 2015
  Bára Mlčochová

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Zájmové kroužky v MŠ začínají v týdnu od 5.října 2015.

ANGLIČINA: sudý týden, pondělí, 12:00 - 14:00 hod
KERAMIKA: lichý týden, úterý, 12:00 - 14:00 hod

Nově Vám také nabízíme kroužek "Výtvarné hrátky", který povede paní Tomášková. Máte-li zájem, můžete své dítě zapsat do zápisového listu ve třídě Sluníčka. Termín konání kroužku "Výtvarné hrátky" Vám bude sdělen po dohodě s vedoucím kroužku.

  4. 9. 2015
  Petr Lukáš

Kromě roku školní se rozbíhá také nový rok sborový:
Klubíčko od 14.09.2015 Po 13:00–14:00
Přípravný zpěv od 08.10.2015 Čt 11:35–12:20
Loučňáček od 11.09.2015 Po 14:30–16:00 a Pá 14:00–15:00
TapTýda od 4.09.2015Pá 18:00–20:00
Těšíme se na vás! V+H+P

  1. 9. 2015
  Bára Mlčochová

DIVADLO "Písnička pro draka"
KDY: 30. září (KD Skleník)
VSTUPNÉ: 40,- Kč
Uvedenou částku uhraďte u paní učitelky ve třídě Sluníčka.
Děkujeme.

  2. 12. 2014
  Petr Lukáš

V zájmu zajištění co nejbezpečnějšího prostředí pro žáky naší školy po událostech ve Žďáru jsme prověřili technické zajištění budovy a upravili pravidla a časy pro vstup do budovy. Žádáme vás, vážení rodiče, abyste nám vyšli vstříc a respektovali přijatá opatření. Jde zejména o následující:
.... svou přítomnost v budově vždy ohlaste prostřednictvím domovního telefonu u hlavního vchodu
.... děti voďte do kroužků hlavním vchodem a z kroužků je vyzvedávejte v přiměřeném čase (časy jsou uvedeny na školním webu v sekci Kroužky)
.... ráno přiveďte nejmladší děti do šatny a dále je nechte pokračovat samostatně, na chodbě již koná dohled pan školník nebo dospělý zaměstnanec školy
Školní družina:
.... do ŠD voďte děti ráno do 07:15
.... po obědě děti vyzvedávejte do 11:50 (po 4. vyučovací hodině) nebo 12:50 (po 5. hodině)
.... jinak děti vyzvedávejte po 14:00 nebo kroužku, abyste nenarušovali odpolední činnost
.... ze šatny odcházejte hlavním vchodem
Děkujeme za pochopení.