V letošním školním roce se budou třídní schůzky konat: - úterý 23. 9. 2014 | - úterý 2. 12. 2014 | - úterý 5. 5. 2015

Atletický víceboj
Žáci II. stupně absolvovali ve dvou dnech disciplíny atletického víceboje - sprint, vytrvalost, skok daleký, skok vysoký, hod míčkem a vrh koulí. Jednotlivé výkony se propočítávají na body a podle součtu se stanoví vítězové.

6. - 7. třída
1. místo - Terka Bližňáková, Tim Bližňák
2. místo - Natka Březinová, Jarda Luks
3. místo - Lucka Strnadová, Rostík Pokorný

8. - 9. třída
1. místo - Eva Svedková, Vašek Sedláček
2. místo - Eliška Turková, Pavel Babarczai
3. místo - Bája Škrabalová, Honza Mlýnek
18. 9. 2014    Věra Turková
Adaptační kurz
Ve středu 17. 9. 2014 žáci 6. ročníku absolvovali adaptační kurz, který byl zaměřen na sebepoznání, poznávání svých spolužáků a na utužení třídního kolektivu. Děti si tak hravou formou mohly vyzkoušet, jak obtížné je domluvit se na daném úkolu beze slov, dále si uvědomily, že spolupráce je založena na vzájemné důvěře a podpoře. Nejvíce žáky zaujaly hry s míčkem a také aktivita s názvem Dům, strom, pes (Cílem je namalovat společně jednou rukou dům, strom a psa). Děti se také proletěly na létajícím koberci, vytvořily si své karty chvály, kde se zamyslely nad svými vlastnostmi. Nechyběla ani tvorba třídních pravidel, kdy se všichni domluvili na tom, co budou společně dodržovat a plnit. Na závěr každý zapřemýšlel, jaké vlastnosti by měl mít kamarád a na základě toho si vytvořil sluníčko svého kamaráda. Celý den se nesl v přátelském duchu a určitě budeme mít na co vzpomínat.
17. 9. 2014    Veronika Kršková
Okresní kolo přespolního běhu
V úterý 16. 9. 2014 se mladší žáci druhého stupně zúčastnili okresního kola přespolního běhu, které se konalo v Šumperku. Družstvo ve složení: Tim Bližňák, Václav Dofka, Jaroslav Luks, Rostislav Pokorný a Petr Strnka se umístilo na šestém místě. V jednotlivcích byl nejlepší Tim Bližňák, který doběhl čtvrtý. Chlapcům k tomuto úspěchu gratulujeme.
16. 9. 2014    Petr Kršek
Den s Lesy České republiky
V pátek 12. 9. 2014 se uskutečnil Den s Lesy ČR, kterého se zúčastnila čtvrtá, pátá a šestá třída.

12. 9. 2014    Petr Kršek
Okrskové kolo přespolního běhu
V úterý 9. 9. se konalo okrskové kolo přespolního běhu a zároveň i školní kolo 2. stupně. Do okresního kola postoupilo družstvo mladších žáků ve složení: Tim Bližňák, Rostislav Pokorný, Jaroslav Luks, Martin Bargel, Václav Dofka a Petr Strnka. K tomuto výsledku gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i v okresním kole.

Výsledky školního kola:

mladší žáci (6. a 7. tř.)
1. místo Tim Bližňák + 2. místo v okrskovém kole ve své kategorii
2. místo Rostislav Pokorný
3. místo Jaroslav Luks

starší žáci (8. a 9. tř.)
1. místo Jan Mlýnek
2. místo David Janota
3. místo Vít Mesrle

mladší žákyně (6. a 7. tř.)
1. místo Gabriela Kostková
2. místo Natálie Březinová
3. místo Tereza Bližňáková

starší žákyně (8. a 9. tř.)
1. místo Eliška Rychlíková + 1. místo v okrskovém kole ve své kategorii
2. místo Nela Sedláčková
3. místo Barbora Škrabalová
9. 9. 2014    Petr Kršek