V letošním školním roce se budou třídní schůzky konat: - úterý 23. 9. 2014 | - úterý 2. 12. 2014 | - úterý 5. 5. 2015

EKO-RISKUJ
Po třech dnech volna čekala páťáky výprava do Vily Doris na ekoprogram s názvem EKO-RISKUJ. Statečně se probojovali otázkami se zaměřením na různá ekologická témata např. odpady, voda, Jeseníky, ropa, ptáci, apod.
Nakonec se jim podařilo získat 174 000 bodů, což je vyneslo na průběžné 3. místo.
18. 11. 2014    Martina Churavá
Jak jsme plavali a šťastně doplavali
Po deset pátků jezdili druháci a třeťáci do šumperského Aquacentra a pilně objevovali i zdokonalovali své plavecké dovednosti. Naši plavčíci se s chutí vrhali do vody, aby pod vedením svých instruktorů a podle svých schopností nacházeli recept na správnou techniku plaveckých stylů. Všechny tři skupiny zvládly předepsaný program a závěr kurzu oslavily spolu s vodnicí a instruktorkami. Děti si zazávodily, prokázaly, jakou vzdálenost uplavou, ale také si zaskotačily. To vše před zraky početné skupiny rodičů a příbuzných. Dětem blahopřejeme k úspěšnému absolvování plaveckého výcviku, instruktorkám děkujeme za vše, co naše děti naučily, panu Kubíčkovi za bezpečnou přepravu a všem, kteří jste se přijeli podívat, za zájem.
14. 11. 2014    Petr Lukáš
Besedy s tématy osobnostně-sociální výchovy
Ani tento rok jsme nevynechali besedy Poradny zdraví Šumperk. Paní Ing. Prokešová prvňáky provedla tématem Úraz není náhoda a vysvětlila jim, jak mohou svými znalostmi a návyky předejít možnému zranění. Druháci a třeťáci se zabývali Zdravou výživou. Byla jim zdůrazněna důležitost skladby jídelníčku, pitného režimu, četnosti jídla, apod. Čtvrťáci a páťáci se zaměřili na Ne-Bezpečnou síť. Dozvěděli se o zásadách bezpečné komunikace na sociálních sítích, o bezpečném využití internetu, e-mailu, mobilu. Taky si vysvětlili, co je to kyberšikana a jak jí čelit.
Poprvé jsme se na naší škole setkali s paní Drahoslavou Stehlíkovou, Dis.- lektorkou o. s. ABATOP. Pro osmáky a deváťáky měla připravenou přednášku s názvem Můžeš se rozhodnout. Seznámila je s nebezpečím nákazy virem HPV, který napadá buňky lidské pokožky a sliznic a je příčinou nádorů. Naše dospívající mládež velmi pozitivně ocenila informace i způsob jejich podání, za což paní lektorce děkujeme.
12. 11. 2014    Martina Churavá
Kurz FG, netradiční formy výuky
Stejně jako v minulých letech se i letos žáci 9. třídy zúčastnili kurzu finanční gramotnosti a ukázek netradičních forem výuky na střední průmyslové škole v Šumperku. První dvě hodiny se deváťáci snažili odpovídat na otázky z různých oblastí finanční gramotnosti, sestavit domácí rozpočet a připravit rozpočet narozeninové oslavy. Kurz byl doplněn praktickými prezentacemi místních studentů o vedení vlastních společností.
Druhá část byla zahájena fyzikální soutěží ve stylu známé televizní soutěže milionář. Poté se žáci rozdělili do skupin a postupně navštívili připravená stanoviště s výkladem studentů a praktickými ukázkami. Mezi stanovišti nechyběla elektrotechnika, fyzika, strojařina a ukázky aplikací naprogramovaných studenty školy.
Rádi bychom poděkovali učitelům i všem studentům, kteří pro nás program připravili.
4. 11. 2014    Jaroslav Dorňák