Den Země
Procestovat čtyři kontinenty během jednoho dopoledne stihli žáci 1. stupně. Pod vedením lektorů z olomoucké společnosti Arpok zjišťovali prostřednictvím zvířat žijících v daném prostředí, co se děje ve vybraných oblastech světa. Dozvěděli se více o životních podmínkách, problémech se znečišťováním přírodního prostředí, o dopadech lidské činnosti na živočichy a rostliny naší planety. Výkladové části programu byly oživeny drobnými aktivitami.
27. 4. 2016    Milena Rudolfová
Jarní koncertování Loučňáčku ve Vrbně pod Pradědem
Pěvecký sbor Loučňáček se ve čtvrtek 21. dubna vydal do Vrbna pod Pradědem, kam byl pozván jako host Jarního koncertu. Zpěváci dobře reprezentovali naši školu a obec, uvedli dvě premiéry ve svém repertoáru a svým vokálně instrumentálním vystoupením publikum zaujali.
Více informací a fotografie najdete ZDE.
21. 4. 2016    Petr Lukáš
Barma
S cestovatelem, fotografem a publicistou panem Tomášem Kubešem jsme nahlédli do exotické země na jihovýchodě Asie - Myanmar (dříve známý pod jménem Barma). Tajemství této země nám přiblížil virtuální návštěvou mnoha měst. Putovali jsme od jihu země k severu, snažili jsme se pochopit mentalitu a zvyklosti tamních obyvatel. Silným prvkem ve společnosti je víra v Buddhu, především uctívání jeho soch, kterých jsou všude stovky. Lidé neváhají vyměnit svůj majetek za zlato, které v podobě zlatých plíšků připevňují na sochy Buddhy. Zvláštností pro nás byla také vesnice s tetovanými ženami nebo ženami s žirafím krkem. Barma s usměvavými, přátelskými obyvateli, s nedotčenými tradicemi a zvyky, s uchvacující přírodou, země milionů pagod ze zlata a drahokamů ale i chýší z palmových listů učarovala žákům i pedagogům.
6. 4. 2016    Milena Rudolfová
Sbory na Zlaté lyře
Milá Klubíčka a Loučňátka. Děkujeme vám za vystoupení v klášterním kostele v Šumperku na Zlaté lyře. Velmi si vážíme vaší snahy a nasazení. Těší nás i přítomnost vašich rodičů a blízkých. DĚKUJEME! Věra, Hana a Petr

Bližší informace a fotografie najdete ZDE.
2. 4. 2016    Petr Lukáš
Právo a povinnosti, Právo a morálka
Otázky rizikového chování a jeho možných důsledků si vysvětlovali žáci 8. třídy s lektorem T. Polákem ze Střediska výchovné péče Dobrá Vyhlídka v Šumperku. K pojmům jako trestní odpovědnost, trestný čin, přestupek, sankce, co je morální a nemorální byly zařazeny aktivity, díky kterým si žáci mohli lépe uvědomit význam těchto výrazů.
Tematiku práva dítěte a sociálně právní ochrany dětí a mladistvých prodiskutovali žáci 6. třídy s lektorkami z odboru sociálních věcí, odd. sociálně právní ochrany dětí a prevence MěÚ Šumperk. Praktické ukázky chování v krizových situacích, kontakty na instituce a organizace, které mohou dětem pomoci, zaujali všechny zúčastněné.
1. 4. 2016    Milena Rudolfová