V letošním školním roce se budou třídní schůzky konat: - středa 25. 9. 2013 | - středa 4. 12. 2013 | - čtvrtek 24. 4. 2014 ! ZMĚNA !

Klubíčka a Loučňáčci na Zlaté lyře
Jaro bez účasti na Zlaté lyře si už naše sbory nedovedou představit. Klubíčka i Loučňáčci se opět setkali s vřelým přijetím a hezky zazpívali početnému publiku. Děkujeme za početnou podporu v publiku.
Více informaceí a fotky najdete v sekci Sbory/Zažili jsme.
12. 4. 2014    Petr Lukáš
Loučňáčky zdobí zlato z Uničova!!!
Loučňáček se zúčastnil krajského kola soutěžní přehlídky sborů v Uničově. Děcka se skutečně blýskla v tom nejlepším světle, protože získala ZLATÉ PÁSMO. Děkuji zpěvákům za vzornou reprezentaci školy a obce.
Fotografie a další informace najdete v sekci Sbory/Zažili jsme.
11. 4. 2014    Petr Lukáš
Loučňáček zazpíval při vítání občánků
Těší nás, že jsme i letos byli přizváni ke slavnostnímu vítání občánků v naší obci. Loučňáček dokonce pro tuto vzácnou příležitost připravil speciální repertoár a rád ho přednesl rodičům i dětičkám, které snad potěšila ukolébavka Irokézů Watanay, píseň Zázrak o prvních letech života dítěte a lidovka v úpravě Miroslava Raichla Dyž sem já šel. Katka s Andrejkou zahájily naše vystoupení mluveným slovem, na percusse zabušily Míša s Eliškou a na flétny zahrály Terezka, Emča a Gabča. Bylo by fajn, kdybychom se s dětmi, kterým jsme zpívali, setkali jako s kolegy ve škole či ve sboru. Přejeme občánkům i rodičům vše dobré.
Fotografie najdete v sekci Sbory/Zažili jsme.
5. 4. 2014    Petr Lukáš