V letošním školním roce se budou třídní schůzky konat: - úterý 23. 9. 2014 | - úterý 2. 12. 2014 | - úterý 5. 5. 2015

Přírodovědný KLOKAN 2014/2015
Ve středu se pro zájemce z 8. a 9. třídy uskutečnila soutěž Přírodovědný Klokan. Otázky byly z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.
Nejlepších výsledků dosáhli žáci 9. třídy - Eva Svedková, Lukáš Majkus (82 bodů), dále Terka Švestková (81 bodů). Nejlepší řešitel z 8. třídy byl Vojta Svatoň (61 bodů). Gratulujeme!
15. 10. 2014    Martina Churavá
Návštěva obecního úřadu
V pátek 10. 10. 2014 zavítala 9. třída na obecní úřad, kde nás očekával pan Turek a ukázal nám již připravenou volební místnost. Dále nám sdělil různé informace týkající se voleb, volebního systému v ČR, obecního zastupitelstva atd. Žákům se tato beseda moc líbila...

Návštěva obecního úřadu byla pro nás velmi přínosná. Pan Turek nám skvěle objasnil vše kolem obecního úřadu, vlády, starosty apod. Beseda nám přinesla spoustu nových informací, které se nám budou v životě hodit. E. Svedková

Byli jsme se třídou na obecním úřadě, kde nás uvítal pan Turek, který nám popovídal o volbách a o tom, jak to chodí v obecním zastupitelstvu. Moc se mi to líbilo. A. Šperlich
10. 10. 2014    Veronika Kršková
Exkurze HZS a ZZS
V úterý jsme vyrazili páťáci a osmáci na exkurzi k profesionálním hasičům do Šumperka. Po příjezdu nás přivítal nadpraporčík Bc. Martin Volek, který nám velmi poutavým vyprávěním přiblížil běžný den profesionálního hasiče. Během výkladu nechyběly názorné ukázky technického vybavení hasičů, výjezdových vozů i samotné hasičárny. Čekala na nás spousta otázek, se kterými jsme si více či méně dokázali poradit. Vždyť řada z nás patří k dobrovolným hasičům. Sami jsme se vyptávali na spoustu věcí a vždy jsme dostali odpověď doplněnou příklady z praxe. Po teoretické části nás čekala praxe. Shlédli jsme ukázku použití hydraulických nůžek při stříhání různě silných kovových částí a tyto nůžky jsme si mohli také potěžkat. Hasiči nám umožnili vyzkoušet si, jaké to je držet proudnici pod tlakem a trefit se proudem vody daným směrem. S většinou z nás tlak vody pěkně zamával a stříkali jsme všude kolem. Na závěr se s námi rozloučili zahoukáním. Velký dík patří všem hasičům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu naší exkurze.
Po odchodu z hasičárny na nás čekali pracovníci záchranné zdravotnické služby, kteří nám stejně jako hasiči vyprávěli o své práci, předvedli výbavu svého vozu a zodpověděli nám všechny naše dotazy. Na obou exkurzích jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a nebyli jsme jen v rolích posluchačů, ale museli jsme odpovídat i na množství otázek o telefonních číslech, způsobu hlášení požárů a nehod a dalších důležitých věcech.
7. 10. 2014    Jaroslav Dorňák
Beseda o horské službě
Do školy mezi deváťáky a sedmáky zavítal pan starosta Jaroslav Sembdner, aktivní člen horské služby Jeseníky. Žáci se dozvěděli informace o vzniku a počátcích horské služby u nás, o současné profesionální práci členů horské služby, o nástrahách, krásách ale i nevyzpytatelném nebezpečí hor. Když hovořil pan starosta o záchraně lidí v lavinách, o práci lavinového psa, mnohým žákům se zatajoval i dech. Velmi je zaujalo vyprávění o výcviku lavinového psa, které pan starosta připravuje, a také beseda o kvalifikačních požadavcích na práci profesionálů horské služby. Kdo ví, jestli se z některých žáků nakonec nevyklube budoucí člen horské služby.
7. 10. 2014    Věra Turková