V letošním školním roce se budou třídní schůzky konat: - úterý 23. 9. 2014 | - úterý 2. 12. 2014 | - úterý 5. 5. 2015

Poznej evropský stát
Během března a dubna žáci 8. třídy vyhledávali, třídili a zpracovávali informace do podoby pojmové mapy o vybraném státu Evropy. V den "D" si pro své spolužáky připravili ústní prezentace o dané zemi a také malé překvapení, které charakterizuje danou zemi. Ochutnali jsme francouzské croissanty, čokoládu Milku, italské tiramisu, gumové medvídky, španělské olivy, finský chléb a vše zapili pravým anglickým čajem s mlékem. Vojta nám ukázal švédské kosmetické přípravky, ocel, měl připraven švédský dres i florbalku. Eliška měla pro změnu vypreparovanou cikádu z Chorvatska a Dominik přinesl typický symbol Holandska - tulipán. Žáci zvládli zpracovat informace (i když někteří v menším rozsahu), dokázali vystoupit a sdělit ostatním, co vše se o zemi dozvěděli. Společně jsme hodnotili a poté hledali místo po škole ke zveřejnění naší práce ostatním spolužákům. Moc se to povedlo.
17. 4. 2015    Věra Turková
Hra o ne-závislost
Formou hry si žáci 5. a 6. třídy měli možnost prohloubit znalosti o účincích kouření a alkoholu a získat dovednosti, které jim pomohou odolat návykovým látkám.
Čekalo je 5 stanovišť. V LABORATOŘI si vyrobili kuřácký přístroj a měli možnost vidět, jaké množství dehtu se jim při kouření dostává do plic. Na stanovišti ŠIFRA řešili kvíz zaměřený na kouření a alkohol. Vlastní image si posílili na stanovišti ZNÁM SÁM SEBE? Rozpoznat, jaký vliv mají návykové látky na KONDICI, bylo cílem čtvrtého stanoviště. Poslední úkol HRANICE VÝKONU žáky přiměl uvědomit si, jaký vliv mají kouření, alkohol a kofein na jejich fyzické i psychické výkony.
Děkujeme tedy Poradně zdraví v Šumperku za zajímavě a přínosně strávené dvě vyučovací hodiny.
16. 4. 2015    Martina Churavá
Čokoládová tretra
Uspořádali jsme ve škole soutěž Čokoládové tretry v rychlostním běhu. Tento závod je součástí Zlaté tretry v Ostravě a v Šumperku se pořádá 1. ročník regionálního kola pro děti, v případě vítězství postupují děti na závod do Ostravy. Vzhledem k podmínkám jsme přizpůsobili trať. Neběhali jsme venku na dráze ale v tělocvičně. Za jednotlivé ročníky se nejrychlejšími běžci stali:
1. třída Bára Bargelová, Martin Pupík
2. třída Terezka Holoušová, Honzík Říha
3. třída Ela Bližňáková, Jirka Bližňák
4. třída Pavla Červeňáková, Oliver Linek
5. třída Štěpánka Pupíková, Filip Noga
Do Šumperka byli nominováni žáci na základě svých výsledků a také dle data narození.
10. 4. 2015    Věra Turková
Mezinárodní setkání v naší škole
Ve středu 8. dubna 2015 nás navštívili přátelé z francouzského města LaBlachére. Společně jsme totiž rozběhli společný pedagogický projekt především pro žáky 5. a 6. třídy zaměřený na komunikaci v anglickém jazyce a hudební spolupráci. Díky tomu, že se naši noví kamarádi účastnili společného koncertování se šumperskými Motýly, nastala příležitost k prvnímu společnému setkání.
Prožili jsme velmi intenzívní půlden. Prošli jsme školou, dospělé jsme poslali na exkurzi do místního pivovaru, s respondenty projektu jsme si zatím zahráli seznamovací hry, přišel nás pozdravit pan starosta i paní ředitelka, naše kuchyň připravila chutné občerstvení, ihned po té jsme se všichni sesedli v hudebně, kde probíhala vzájemná výuka písni a příprava společného koncertu, na který jsme pozvali všechny žáky i pedagogy ze školy. Dvěma písničkami se předvedl Loučňáček. Pak již patřil prostor improvizovaného jeviště sboru Schola Cantharel z LaBlachére. V něm účinkují děti společně s dospělými, celá škole pracuje v úzké spolupráci s rodiči. Myslím, že nám hosté nabídli rozmanitý repertoár. Nakonec jsme zazpívali společně česky, francouzsky i „karibsky“. Nakonec se ještě blýskla jídelna chutným obědem.
Naše komunikace probíhala ten den v anglickém jazyce. Perfektní výkon podávaly naše paní učitelky Veronika Kršková a Ludmila Mikesková. Zajistily bezproblémový průběh celého dne a zkušeně pomáhaly dětem i dospělým zorientovat se v množství informací a činností. Patří jim velké poděkování. Podařilo se totiž, že naši francouzští přátelé odjížděli nadšeni z naší školy a jejich prostor a vybavení, z našich dětí i dospělých, z naší kuchyně i z průběhu celého setkání. Na závěr jsme obdrželi nejen celou tašku dárků, ale také pozvání do Francie.
Jsme přesvědčeni, že jsme se vydali správnou cestou, aby naši žáci měli motivaci učit se aktivně používat cizí jazyk. Velmi nás povzbudilo, že první setkání u nás dopadlo moc dobře, a těšíme se, že projekt bude nadále pokračovat.
8. 4. 2015    Petr Lukáš
Kurzy osobnostně-sociální výchovy
Hned po návratu z velikonočních prázdnin prošli žáci páté až osmé třídy kurzy OSV. Páťáci se zabývali tématem Šikana není fér a formou her utužovali pozitivní vztahy ve třídě. 6. a 7. třída byla obohacena o znalosti a dovednosti na téma Jak si zdravým způsobem zlepšit náladu a být svěží. Děti si vyzkoušely různé techniky, pomocí kterých lze relaxovat. Osmáci se seznámili s několika postupy, které jim mohou usnadnit práci při učení. Téma jejich kurzu znělo Efektivní učení. Devátá třída měla možnost dokončovat absolventské práce.
7. 4. 2015    Martina Churavá