Naši sběrači v ZOO Olomouc
Odměnou za sbírání lesních plodů nebo za pilné celoroční sbírání starého papíru byl 26 žákům výlet do zoologické zahrady. Nejen, že si mohli všichni zopakovat učivo přírodopisu a pomocí informačních tabulí, zjistit mnoho nového, ale také se protáhnout v koutku pro děti Lanáčku. Po nezbytné návštěvě obchůdků se suvenýry se spokojené a unavené děti těšily domů.
25. 6. 2015    Milena Rudolfová
Předškoláčci v 1. třídě
V úterý 23. června 1. třídu navštívili budoucí prvňáčci. 6 předškoláků se zapojilo do společné práce s prvňáky. Během jedné vyučovací hodiny splnili úkol z matematiky, čtení a psaní. Prvňáčci ukázali co se naučili a jaké pomůcky při učení používali. Na závěr dostali dárečky. Prvňáčci předali sladkou kytičku s beruškou na špejli a předškoláčci magnetku s obrázkem. Přejeme všem budoucím prvňáčkům úspěšný start a těšíme se na další kamarády.
23. 6. 2015    Jitka Chytilová
Školní výlet IX.
Závěrečnou tečkou za posledním rokem školní ocházky byl výlet deváté třídy do Olomouce. Naši žáci si vyzkoušeli hry v Laser game aréně a pak otestovali svou odvahu, ale hlavně rovnováhu v lanovém centru Proud. Lezecké aktivity byly opravdu hodny statečných srdcí, největší úspěch měla houpačka, kde si mohli zájemci vyzkoušet volný pád. S odhodlaným výrazem ve tváři vystoupali odvážlivci na plošinu, odkud byli "shozeni" instruktorkou. Poté už mohli jenom doufat, že je jistící lano nezklame. A nezklamalo, přežili všichni a odnesli si skvělý adrenalinový zážitek. Když devítka utratila většinu kapesného, mohli jsme se za zpěvu dešťových kapek vydat zpátky k domovu.
22. 6. 2015    Ludmila Mikesková
Dopravní hřiště
Na závěr školního roku navštívili čtvrťáci dopravní hřiště v Zábřehu na Moravě. Uzavřeli tak své snažení v rámci dopravní výchovy a v teoretických testech i praktických zkouškách při jízdě na kole museli prokázat své znalosti a dovednosti. Velmi se jim dařilo a téměř všichni získali průkaz cyklisty.
18. 6. 2015    Petr Kršek
Školní výlet 1. třídy
Ve čtvrtek 18. 6. se vydala 1. třída vlakem do Koutů nad Desnou. Z nádraží jsme šli pěšky do Annína. Zde jsme měli připravený program - povídání s lesníkem, hledání pokladu, různé hry a opékání špekáčků. Nejvíce se nám líbil poklad, ve kterém byla ukryta dvě překvapení - balíček s jídlem a pitím a kniha, kterou jsme obdrželi v pátek ve škole. Odpoledne jsme sjeli vlakem do Loučné nad Desnou a u školy jsme se lehce unaveni rozešli domů.
18. 6. 2015    Jitka Chytilová