15. 5. 2020
  Petr Lukáš

VÝUKOVÁ VIDEA
Odkaz na naše
výuková videa
na Youtube.

RELAX ZÓNA
VÍME O SOBĚ
Ač je nelehko,
stále se děje
něco pěkného.
PŘEHLED VIDEOKONZULTACÍ : : : : : : ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ONLINE ...INFO [PDF]

  31. 3. 2020
  Petr Lukáš

OZNÁMENÍ PPP ŠUMPERK
Z důvodu mimořádných opatření jsou v současné době uskutečňována pouze vyšetření testující školní zralost. Objednávat se můžete na 606 028 753 nebo emailu: ppp.spk@seznam.cz
Výchovná poradkyně Milena Rudolfová

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ
Všem hezký den.
Zápis do 1. třídy proběhne podle pokynu MŠMT online. Od pondělí se můžete přihlašovat online. Počítejte s termínem případného setkání 14.04.2020. Děkujeme.
Nad touto zprávou vidíte novinky:
 1. Výuková videa – náš nový Youtube kanál s krátkými výukovými filmy od našich učitelů
 2. Relax zóna – náměty námi připravené pro aktivní odpočinek, pojďte si pohrát
 3. Víme o sobě – dejte vědět, co se vám daří a jak se máte, jsme spolu, i když každý jinde
 4. Přehled videokonzultací – kliknutím zobrazíte plánované časy a účastníky společné online výuky

INFORMACE:
 • PRO ŽÁKY: Denně 08:00–11:30 můžete přímo kontaktovat jednotlivé vyučující a konzultovat s nimi. Aby se s vámi, žáčci naši milí, mohli bavit přímo, je nutné, abyste si od páťáků po deváťáky zprovoznili všichni pracovní maily. Návod je na nástěnce na Komensu, máte-li problém či technické problémy, volejte Petra Lukáše na 605413408.
 • Od pondělí budou probíhat společné výukové videokonzultace, jejich rozpis pak najdete zde na webu. Využijte možnosti komunikovat přímo se svými učiteli a sdělujte jim, s čím potřebujete pomoci.
 • Přijímací zkoušky – 14 dnů po návratu do školy, kdy to bude zatím není jasné, jeden termín na škole, která je 1. na přihlášce.
 • ŠJ – jídelna zůstává v provozu. Vydáváme pouze do jídlonosičů a na rozvoz.
Podrobnější informace a dokumenty najdete ve zprávě pod tímto oznámením. PL

  30. 3. 2020
  Milena Rudolfová

PPP v Šumperku oznamuje:
Z důvodu mimořádných opatření jsou v současné době uskutečňována pouze vyšetření testující školní zralost.
Objednávat se můžete na tel.č. 606 028 753 nebo emailu: ppp.spk@seznam.cz

  24. 3. 2020
  Petr Lukáš

PŘEHLED OPATŘENÍ K EPIDEMII KORONAVIRU – STAV NOUZE V ČR

Stále platí:
S účinností ode dne 11.03.2020 je zavřená škola i družina. Od 13.03. jsem uzavřel školní tělocvičnu. Od 17.03. jsem přerušil provoz Mateřské školy. Školní jídelna zůstává v provozu.
INFORMACE:
 • V odkazech přibyl zajímavý počin brněnské školy na výuku online OSMEC
 • Stav nouze je vyhlášen od 12.03., od 16.03. je nařízením vlády omezen volný pohyb osob. Od 18.03. nosíme roušky.
 • U dětí do 13 let máte nárok na „ošetřovné“. Formulář je vpravo. Potvrdíme pro děti z MŠ i ZŠ. Napište mi jméno dítěte, potvrdím Vám a elektronicky zašlu příslušný formulář
 • SCIO testy pro deváťáky: Na Komensu máte přihlašovací údaje. Myslím na vás a postupně vám přiřazuji další testíky. Držte se. Nezapomeňte ani na Cermat.
 • Pozapomenuté učebnice a sešity si žáci mohou vyzvednout denně mezi osmou a jedenáctou hodinou.
 • Školní jídelna stále zůstává v provozu. Vzhledem k usnesení vlády č.211 vydávám opatření pro provoz ŠJ od 16.03.2020. Klikněte vpravo na Pokyn ŠJ.
 • Česká televize vysílá pořad UčíTelka, běží od 9 do 12 hodin na ČT2 a program najdete na odkazu vpravo.
 • Pro šesťáky je spuštěna online výuka Textový editor prostřednictvím GoogleUčebny. Pokyny máte na Komensu.
 • Přerušuji provoz MŠ od 17.03.2020. Klikněte vpravo na Pokyn MŠ.
 • ZŠ – na nástěnkách v Bakaláři jsou pokyny ke vstupu do nových pracovních mailů pro žáky na druhém stupni a pro 6. a 7. třídu pozvánky do Virtuální učebny.
 • Nabídka na online výuku 8 jazyků zdarma od pana Petra Mandelíka. V odkazech klikněte na Jazyky.

Sledujte, prosím, náš web a informace na Komensu – zejména kapitoly Zprávy, Domácí úkoly, Nástěnka, Plán práce. Zde budou dětem zadávány průběžné úkoly a poskytovány aktuální informace. Vyučující jsou k dispozici ke konzultacím prostřednictvím ICT, je třeba, aby děti spolupracovaly nejen s učiteli, ale také s rodiči. Děkujeme. Petr Lukáš


Dokumenty:
Opatření
Nouze
MŠMT Info
Pokyn MŠ
Pokyn ŠJ

Formulář:
Ošetřovné

Odkazy:
Výuka
NŠ DUHA
UčíTelka
Jazyky
Osmec Brno

Testy:
ScioDat
Cermat

  4. 3. 2020
  Petr Lukáš

ZNOVUOTEVŘENÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU
V pondělí 09.03.2020 od 16 hodin opět otvíráme dramatický kroužek pod vedením paní Jany Jurečkové. Zájemci od 3. třídy se mohou dostavit do ředitelny a zapsat se.

  18. 2. 2020
  Anita Bučková

Mílí rodiče a přátelé školy, moc se omlouváme, ale z důvodu přesycení trhu papírem nebude probíhat jeho jarní sběr. Pokud se situace změní, budeme Vás informovat.

  27. 1. 2020
  Petr Lukáš

ANKETA KE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Vážení strávníci.
Vyhodnotil jsem data, která jste nám poskytli během ankety. Děkuji Vám za všechny Vaše připomínky, podněty i hodnocení. K dispozici Vám dávám tabulku s četnostmi odpovědí na jednotlivá témata. Mohla nastat situace, že je odpovědí více než respondentů, protože bylo možné podat více návrhů v jedné kapitole. Řádky s mínusem vypovídají a Vaší nespokojenosti, řádky s návrhy změn nám napovídají Vaše přání a shrnují Vaše návrhy, do řádků s plusem se promítá Vaše spokojenost. Vše bylo shrnuto do dvou grafů. V celkovém jsou vyhodnoceny součty v jednotlivých řádcích, v grafu podle kategorií lze najít, jak se rozhodovaly jednotlivé skupiny respondentů.
V následujícím měsíci se s paní vedoucí školní jídelny budeme věnovat organizačním a technickým opatřením, seminářům, proškolení a nastavení parametrů jídelníčků a provozu. Pevně věřím, že Vám u nás bude chutnat. Děkuji všem Vám, kteří jste se vyjádřili a poskytli jste nám cenné informace.
Petr Lukáš

  24. 1. 2020
  Magda Komárková

Projekt EDISON
V týdnu 10. - 14.2. 2020 na naší škole proběhne projekt Edison, zaměřený na seznámení mladých lidí z odlišných kultur a zlepšení komunikace v angličtině. Přátelství navážeme se studenty z Ukrajiny, Thaiwanu a Indonésie. Těšit se můžeme na společné zpívání, tancování, promítání fotografií z jednotlivých zemí, hry...Pokud máte chuť se s našimi hosty setkat osobně, srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří 11.2.2020 od 16:00 - 18:00. Studenti budou mít připravené stánky s informacemi o své zemi.

  23. 1. 2020
  Jitka Čulíková

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Srdečně zveme na MAŠKARNÍ KARNEVAL, který začíná v sobotu 15. února 2020 v 15 hodin ve Skleníku v Loučné nad Desnou.
Těšíme se na vás

  16. 1. 2020
  Jitka Čulíková

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne v úterý 11. února 2020 v ranním bloku od 7.50 – 9.35 hod. s možností vstupů do jednotlivých vyučovacích hodin. Školu si pak můžete prohlédnout odpoledne v době 16.00 – 18.00 hod. formou komentovaných prohlídek nebo účastí na programu.
Těší se na vás všichni zaměstnanci školy

  3. 9. 2019
  Jana Hoblerová

Prosíme rodiče dětí, aby od měsíce září odhlašovali stravu pouze u učitelek v MŠ. Děkujeme Tel.kontakt Koťátka: 603 706 631 Tel.kontakt Štěňátka: 731 802 587 Stravu na následující den je možno odhlásit pouze do 15:30 hodin! Oběd si můžete vyzvednout do jídlonosičů pouze 1.den nepřítomnosti v době od 12:00-12:30. Pokud si stravu neodhlásíte bude Vám účtována plná cena!

  1. 9. 2019
  Petr Lukáš

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY:
Od 1. září 2019 jsme byli nuceni upravit ceny za stravu. U žákovských dotovaných obědů a svačin jde o navýšení o 1 Kč. U tzv, cizích strávníků bylo nutné nastavit ceny na 65 Kč/oběd do jídlonosičů a 68 Kč/oběd pro stravující se v jídelně. Kompletní ceník najdete v sekci Jídelna. Děkujeme za pochopení.

  3. 5. 2019
  Petr Lukáš

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ VZDĚLÁVANÉ PODLE § 41 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA
Pro podporu individuálního vzdělávání podle § 41 školského zákona byla na naší škole zřízena funkce koordinátora. Dovolte, abych Vám představil
Mgr. Veroniku Krškovou,
na kterou se můžete obracet mailem na iv41@zsloucnand.cz či telefonicky 583 550 126.

  1. 5. 2019
  Petr Lukáš

Hledáme kvalifikovaného vyučujícího na první stupeň. Volejte 605 413 408.