VOLBA POVOLÁNÍ  ŚKOLNí ROK 2018/2019

 

9. třída

Pro možnosti samostatného rozvoje do výuky zařazeny :

Aktivity podporující rozvoj sociálních dovedností žáka

Aktivity podporující rozhodování a akční plánování žáka

Exkurze

Náborové akce

Další možnosti:

Prezentace středních škol a odborných učilišť

Využívání internetových stránek 

Vyšetření profesní orientace v PPP Šumperk

 

Pracovní výchova 8. třída - Volba povolání

Učivo: Osobní předpoklady, sebepoznání, sebepojetí

Diagnostika zájmů, osobnosti

Osobnostní a profesní rozvoj žáka

Možnosti vzdělávání, zaměstnání, podnikání

Volba profesní orientace

Trh práce

Metody: Testy zaměřené na sebepoznání, reálné možnosti žáka

Aktivity podporující rozvoj sociálních dovedností žáka

Aktivity podporující rozhodování a akční plánování žáka

Exkurze

Úřad práce (návštěva)