Naše mateřská škola se nachází v centru obce Loučná nad Desnou. Součástí mateřské školy je prostorná zahrada se skluzavkou, houpačkou, pískovištěm, dřevěným altánem a také kopcem, který v zimě děti využívají k jízdě na lopatách. Je zde také dostatek prostoru pro pohybové a jiné hry a nácvik pohybových dovedností dětí.

K mateřské škole také náleží dopravní hřiště, které se nachází naproti budově MŠ. Děti si zde mohou učit jízdě na koloběžkách, odrážedlech či tříkolkách, stejně jako si mohou hrát na pískovišti či rozvíjet svoje vlastní hry v rámci spontánních činností při pobytu venku.

Naše mateřská škola pracuje s prvky programu Začít spolu, který se snaží o to, aby výchovně-vzdělávací proces byl přizpůsoben dítěti a jeho individuálním potřebám. Tzv. řízená činnost (což je dopolední program pro děti, který je řízen učitelkou) je vedena ve formě připravených úkolů, aktivit a činností, které jsou tématicky zaměřené a rozvíjí dítě ve všech oblastech vzdělávání. Děti se tímto způsobem práce učí nejen rozhodovat za sebe, ale také se učí lépe poznat sebe a svoje potřeby, zhodnotit své úspěchy i nezdary, spolupracovat s kamarády, vzájemně si pomáhat a učit se jeden od druhého.

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu "Náš barevný svět", který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV).

Mateřská škola také disponuje školní kuchyní, která zajišťuje dětem stravování po celý den. Strava je připravována v souladu s výživovými normami platnými pro děti předškolního věku.

Cílem naší mateřské školy je poskytnout dětem výchovně vzdělávací prostředí, ve kterém budou moci plně rozvinout svůj potenciál, připravit jim dostatek příležitostí k osvojení veškerých kompetencí potřebných k dalšímu vzdělávání a také kompetencí, které budou potřebovat pro svůj budoucí život. 

Jsme školou otevřenou a naším cílem jsou pozitivní vzájemné vztahy s rodiči dětí docházejících do MŠ, přičemž tyto vztahy vnímáme jako obohacující pro obě zúčastněné strany. Vážíme si rodičů dětí a vnímáme přínos jejich spolupráce se školou velmi pozitivně, neboť si plně uvědomujeme jejich nezastupitelnou roli - jsou pro nás partnery při výchově a vzdělávání jejich dětí. 

 

KONZULTAČNÍ HODINY:

V případě zájmu Vám nabízíme možnost domluvit si individuálně konzultaci s pedagogy MŠ.