Lidské tělo
Děti se zábavnou formou učily části lidského těla a základní funkce vnitřních orgánů. Během těchto aktivit a činností si rozvíjely předmatematické a manipulační dovednosti. Zahrály si pohybovou hru "Lepidlo", skládaly a vyráběly lidskou kostru, modelovaly vnitřní orgány z plastelíny, obkreslovaly kamarády,prohlížely si encyklopedie, skládaly lidské tělo z kostek a mnoho dalšího.
20. 1. 2020    Jana Hoblerová