Plody a barvy podzimu-stromy
Třídění stromů na listnaté a jehličnaté je už pro děti ze školky hračka.Zasadily si jak semínka do minibiotopů lesů, tak pomáhaly pracovníkům z OÚ vysadit vlastní lípu do aleje v obci. Pozorovaly stromy na procházkách, sbíraly kaštany a žaludy, vyráběly z listů, stavěly stromy, počítaly stromy a mnoho dalšího.
13. 11. 2020    Jana Hoblerová