Čarodějnice
Jak si děti ve školce užily čarodějnický týden? Pohádkou Malá čarodějnice se seznámily s pověstí o filipojakubské noci, dále si vyráběly čarodějničky a pavouky, sbíraly různé kouzelné ingredience na čarovný lektvar, učily se počítat pomocí pavouků a poslední den se vypravily na rej čarodějnic.
7. 5. 2021    Jana Hoblerová