Dokumenty MŠ

Pokyn ředitele k docházce do MŠ (.pdf)

Úplata MŠ 2020/2021 (.pdf) – aktualizovaná směrnice v  platném znění

 

Informace k zápisu do MŠ 2019 (.pdf)

Přihláška do MŠ (.pdf) 

Povinné předškolní vzdělávání (.pdf) – informace MŠMT pro rodiče

 

Školní vzdělávací program pro MŠ Náš barevný svět (.pdf) – platný od 01.09.2019

Školní řád (.pdf) – aktualizovaný k 01.09.2020

Barevný krátkodobý plán EVVO 2019–2021 – platný od 01.09.2019 (.pdf)

Desatero pro rodiče (.pdf)