PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE O PLÁNOVANÝCH ZÁJMOVÝCH ČINNOSTECH

  • Časy jsou zatím informativní, mohou se změnit, přednost mají například reedukace nebo doučování. Zatím jsme nemohli spustit činnost kroužků. Zahájíme hned, jak to bude možné.
  • Předpokládáme, že i nadále poběží příprava mladých hasičů, rybáři, skauti
  • Moc rádi bychom nabídli dětem také robotiku, modelářství, gymnastiku, pohybové aktivity, apod., proto HLEDÁME LEKTORY, VEDOUCÍ A INSTRUKTORY ke spolupráci. Zájemci, ozvěte se nám na 605 413 408 [Petr Lukáš].