Usnesením vlády č. 200 ze dne 26.02.2021 o přijetí krizového opatření MZDR ČR je od 01.03. do 21.03.2021

zakázána osobní přítomnost dětí v mateřské škole

 

Pokyn ředitele školy k provozu MŠ od 01.03. do 21.03.2021

Zákon 561/2004 Sb. (Školský zákon) ukládá v § 184, odst. a) předškolákům povinnost účastnit se distanční výuky. Podle školního řádu a po konzultaci s vedoucí učitelkou MŠ vydávám následující pokyn:

  • provoz školky přerušuji do 21.03.2021
  • základním informačním zdrojem a rozcestníkem stanovuji webové stránky školy www.zsloucnand.cz a vývěsku školy před školní družinou
  • předškoláci jsou povinni účastnit se distanční výuky, mají nárok na stravu, kterou si mohou vyzvednout u výdejního okénka ŠJ ZŠ denně do 13 hodin do jídlonosiče
  • protože se podzimní způsob distanční výuky osvědčil, zachováváme jeho principy i pro toto mimořádné období
  • dětem budou domů doručeny materiály na určité období (týden), které mohou průběžně nosit zpět do schránky u MŠ nebo vše přinést až při opětovném nástupu – budeme však rádi, za zpětnou vazbu v podobě fotografií či videí
  • ve společné skupině MŠ Loučná RODIČE na facebooku a na školním webu naleznete i spoustu odkazů a zajímavých aktivit na zpestření
  • jakékoliv dotazy ohledně distanční výuky vám zodpovíme v pracovní dny
    od 8:00-16:00 na tel.: 731 802 587 nebo e-mailu: skolka@zsloucnand.cz

V Loučné nad Desnou 27.02.2021

Petr Lukáš, v.r.

 

NÁROK NA OŠETŘOVNÉ → INFORMACE ČSSZ; FORMULÁŘ