11. května 2020 otvíráme naši školku!

Pokud chcete, aby Vaší dítko nastoupilo, je potřeba udělat následující kroky:

1. V Oznámení o obnovení provozu mateřské školy si přečtěte, za jakých podmínek to proběhne.

2. Nastudujete si Poučení pro rodiče, ze kterého vycházejte při vyplnění dalšího dokumentu.

3. Vyplňte ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ve formátu DOC nebo PDF a odevzdejte ho ve školce 11.05.

4. Zavolejte na 731 802 587 Janě Hoblerové a domluvte podrobnosti o docházce.

Těšíme se na viděnou s dětmi i s Vámi.