LOGIK 2019
Logika je myšlenková cesta, která vede k daným závěrům. Je všudypřítomná. Nalézáme ji v každém lidském konání. A protože to u nás ve škole moc dobře víme, snažíme se logické uvažování podporovat a rozvíjet. Od druhé třídy až po pátou se žáci mohou zapojit do tří třídních kol soutěže Logik. Z finálového čtvrtého kola vzejde ten, který po zbytek školního roku „nosí“ titul LOGIK třídy. Děkujeme všem, kteří se do Logika zapojili a gratulujeme výhercům.
2. třída: Janička Dvořáková
3. třída: Kačka Kopicová
4. třída: Barča Vyskočilová
5. třída: Linda Komárková
27. 11. 2019    Jitka Čulíková