Mobilní dopravní hřiště
V rámci dopravní výchovy si žáci a žákyně první až čtvrté třídy vyzkoušeli své znalosti a dovednosti. Zajezdili si na mobilním dopravním hřišti a také si zkusili roli policisty a kontrolovali dodržování dopravních značek a pravidel.
25. 9. 2019    Petr Kršek