Prevence rizikových jevů

Školní metodik prevence

Mgr. Ludmila Mikesková

 

Konzultační hodiny: 

 • středa 14.00 - 15.00
 • po domluvě i v jinou dobu

Kontakt: 

 • 583 550 126
 • mikeskova@zsloucnand.cz
 • schánka důvěry
 • školní vrba

Práce školního metodika prevence

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu a školní preventivní strategie
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci - záškoláctví, agresivity, šikany, závislostí a dalších projevů rizikového chování
 • monitorování rizikového chování
 • přímá pomoc žákům a jejich rodičům s podezřením na projevy rizikového chování
 • poskytování informačních a metodických materiálů

 

Spolupráce:

 • Výchovná poradkyně Ing. Milena Rudolfová, vedení školy
 • Zákonný zástupce žáka
 • Policie ČR, ostatní složky IZS
 • OSPOD Šumperk
 • PPP Šumperk

 

Dokumenty:

 

Důležitá telefonní čísla:

 • Linka bezpečí (bezplatná)              116 111           
 • Linka důvěry                                585 414 600

 

Důležité odkazy:

Praktické:

DESATERO BEZPEČNÉHO INTERNETU

PRO VAŠE BEZPEČÍ STAČÍ DODRŽET PÁR DŮLEŽITÝCH, ALE PŘITOM JEDNODUCHÝCH ZÁSAD.

1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.

2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.

3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.

4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.

5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.

6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.

7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.

8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.

9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.

10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.