Prevence rizikových jevů

Školní metodik prevence

Mgr. Ludmila Mikesková

 

Konzultační hodiny: 

 • středa 14.00 - 15.00
 • po domluvě i v jinou dobu

Kontakt: 

 • 583 550 126
 • mikeskova@zsloucnand.cz
 • schánka důvěry
 • školní vrba
 •  

Práce školního metodika prevence

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu a školní preventivní strategie
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci - záškoláctví, agresivity, šikany, závislostí a dalších projevů rizikového chování
 • monitorování rizikového chování
 • přímá pomoc žákům a jejich rodičům s podezřením na projevy rizikového chování
 • poskytování informačních a metodických materiálů

 

Spolupráce:

 • Výchovná poradkyně Ing. Milena Rudolfová, vedení školy
 • Zákonný zástupce žáka
 • Policie ČR, ostatní složky IZS
 • OSPOD Šumperk
 • PPP Šumperk

 

Dokumenty:

 

Důležitá telefonní čísla:

 • Linka bezpečí (bezplatná)              116 111           
 • Linka důvěry                                585 414 600

 

Důležité odkazy: