Informace

Vážení strávníci,
dovolte mi Vás informovat o některých nezbytných opatřeních a hlavně Vám popřát klidné bezkkovidové léto. Pevně věřím, že v září se už konečně setkáme v běžném provozu a budeme moci uplatnit od března chystané úpravy (například očekávaná dvě jídla.. PL

 • Vstup do jídelny – podle opatření MZČR č.j. MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN ze dne 25.06.2020 lze od 01.07.2020 vstupovat do prostor jídelny za podmínek, že dodržujete odstup 2m a u dveří je k dispozici desinfekce rukou. Děkuji Vám, že dbáte tohoto opatření.
 • Od 13.07. do 07.08.2020 bude přerušen provoz školní kuchyně, abychom mohli provést nutné opravy, malování a přípravu na další sezónu.
 • Po provedení aktuální cenové kalkulace a v souladu s vyhláškou č.107/2008 Sb. o školním stravování jsme museli přistoupit ke zvýšení cen zhruba o dvě koruny. Svačinky zůstávají beze změn. Nový ceník, který platí od 01.09.2020, naleznete ZDE. Děkuji Vám za pochopení.

Jídelníčky

Jídelníčky tak, jak je pro Vás elektronicky připravuje paní vedoucí Hana Bartalová

Odhlašování a přihlašování obědů

provádějte u vedoucí školní jídelny Hany Bartalové 739 262 829.

SVAČINKY:

Pro děti je možné zakoupit pravidelné svačinky za 17 Kč/den. Vydávají se vždy o velké přestávce.

Provozní doba ve školní jídelně:

 • pondělí - pátek vždy od 10:00 do 14:00

Výdej stravy probíhá podle následujícího rozpisu:

 • 10:00 - 10:30 .... výdej do přepravních nádob
 • 10:30 - 11:00 .... výdej pro cizí strávníky (jídlonosiče)
 • 11:00 - 11:30 .... výdej pro cizí strávníky (stravující se v jídelně)
 • 11:30 - 13:30 .... výdej (žáci ZŠ)

Ceny obědů s účinností od 01.09.2020:

 • .... MŠ 41 Kč/celodenní strava - děti do 6 let (nedotovaná 84 Kč)
 • .... MŠ 46 Kč/celodenní strava - děti 7-10 let (nedotovaná 89 Kč)
 • .... ZŠ 28 Kč/oběd - žáci 7-10 let (nedotovaný oběd 59 Kč/oběd)
 • .... ZŠ 30 Kč/oběd - žáci 11-14 let (nedotovaný oběd 61 Kč/oběd)
 • .... ZŠ 33 Kč/oběd - žáci nad 14 let (nedotovaný oběd 64 Kč/oběd)
 • .... 69 Kč/oběd - cizí strávníci (jídlonosiče)
 • .... 69 Kč/oběd - cizí strávníci (stravující se v jídelně)

 

Řád školní jídelny