Filmová hudba III v Zábřehu
V Zábřehu zažíváme v posledních třech letech úžasné pocity. Jsme součástí velké akce, vystupujeme se skvělými muzikanty, zažíváme profesionální stage, zvuk, video a světla, máme před sebou plné náměstí lidí, kteří si koncertu vyloženě užívají. Vážíme se toho, že každým rokem dostáváme příležitost koncert doplnit nějakým sólíčkem nebo vstupem – vzpomeňme na loňského Kubu Mercuryho nebo letošní sóla Ríši a Kuby v rolích tuláčka z Obušku z pytle ven! v pohádkových melodiích. Dlužno přiznat, že zábřežský koncert již poznamenaly pandemické úbytky v řadách pěvců, ale TapTýda z horské vesnice s tuhým kořínkem dostála všem svým povinnostem s velikým nasazením a odvedla výborný kus práce.
Velký dík posíláme Lubošovi Vepřkovi, panu dirigentovi, který nám dává příležitost spolupracovat, tvořit a být při tom všem hudebním hemžení. Je to radostné a obohacující spolupracování. Moc nám to dává.

Poznámka z konce roku 2020: Dnes už víme, že to bylo naše poslední vystoupení v roce 2020. Vše ostatní (a nebylo toho málo) jsme prostě vyškrtli ze sborového kalendáře Klubíčka, Loučňáčku i TapTýdy. Zasáhlo nás mocné prázdno...
19. 9. 2020    Petr Lukáš
Filmová hudba III v Dolních Studénkách
Film bez hudby? Nesmysl. Již třetím rokem spolupracujeme s Dechovým orchestrem Zábřeh na tom, abychom zahráli a zazpívali melodie ze známých filmů. Letos začala série koncertů v Dolních Studénkách. Na tamnějším festivalu jsme slyšeli mnoho dechových hudeb z ČR i ze zahraničí a viděli zajímavá vystoupení. Dokonce jsme se potkali s několika muzikanty, se kterými jsme vystupovali v roce 2005. Od osmé hodiny večerní jsme měli tu čest obsadit jeviště se zábřežským orchestrem a pěveckými sbory Carmen Zábřeh a Arietta Mohelnice. Každé vystoupení s velkým orchestrem je nádherný zážitek. A když má početné publikum evidentní radost z toho, co slyší, a dává to hlasitě najevo, zážitek z muziky to jen umocňuje.
12. 9. 2020    Petr Lukáš
Oranžové kolo ČEZu pro sborové studio Loučňáček
Popud pana senátora Mirka Adámka a spolupráce s firmou ČEZ a panem Vladislavem Sobolem nás v pátek 4. září 2020 přivedla do Ostravy, kde se ve prospěch našeho sborového studia Loučňáček šlapalo tzv. Oranžové kolo. Ve vítkovickém areálu se pod „Bold tower“ na virtuální cyklistické dráze střídali dobrovolníci, kteří s velkým nasazením roztáčeli vlastníma rukama dva handbike ve prospěch nás a ZUŠ Odry. Například naše Klubíčko Kačka Kopicová odjela 14 etap pro Loučňáček. Zdatně jí v tom sekundovala její maminka TapTýďačka Kristýna Inka Daňová. No a jak to dopadlo? Dobří lidé nám pomohli získat částku 52 255,– Kč. Tyto peníze budou bezezbytku použity na koncerty pro lidi, kteří se starají o seniory a pro babičky a dědečky samotné. Děkujeme.
4. 9. 2020    Petr Lukáš