Ozvěny léta
Tak jsme to zvládli. Na letní seminář Klubu sbormistrů se dostavilo v součtu kolem šedesátky lidí. Od neděle 8. července se velmi intenzívně učili a zdokonalovali své sbormistrovské dovednosti pod vedením vynikajících lektorů. Nezapomenutelné dirigování s Jurijem Galatenkem, obohacující metodika s Ivanou Kleinovou, skvělá práce s hlasem Aleny Tiché, inspirativní výtvarné techniky s Alkou Zupkovou, ale také metodika s Petrou Rašíkovou, individuální dirigování s Mílou Vítkovou, individuální hlasovka s Bárou Novotnou, sborový repertoár s Jarkou Mackovou a další a další zajímavé chvilky provázely každý den. Je prima, že nám pomohla i některá Klubíčka a Loučňáčci. Moc práce se podařilo, navíc vše probíhalo v příjemné atmosféře mezi samými vstřícnými a ochotnými lidmi. Člověk si chvílemi připadal jako v jiném světě.

Na sobotu byl připraven koncert s názvem Ozvěny léta. Vlastně se stal vyvrcholením celotýdenního snažení. Bylo pro mne nepochopitelné, jak se sbormistrům podařilo připravit tolik skladeb za tak krátkou dobu. Mám dojem, že se koncert vydařil. Zahájila TapTýda a pak již defilovali hostující dirigenti před chórem sbormistrů. Koncert úžasně vyvrcholil a ti, kteří s námi setrvali, budou jistě dlouho vzpomínat.

Mám radost z toho, že se u nás kolegům líbilo. Byli nadšeni naší školou, obcí i okolní přírodou. Velmi živě se zajímali o to, co a jak u nás děláme, a mnozí se k nám znovu chystají třeba jako turisté. Těší nás to a jsme rádi, že vše proběhlo hladce. Velký dík patří našim „neviditelným“ Evě, Míšovi i Honzovi – moc pomohli. Díky.
14. 7. 2012    Petr Lukáš