Letní sbormistrovská škola v Loučné nad Desnou
Již podruhé jsme měli tu čest hostit účastníky letní sbormistrovské školy. Pod hlavičkou NIPOS Artama Praha zajišťovala naše škola od 7. do 14. července veškeré zázemí pro práci Klubu sbormistrů ČR. Přivítali jsme dirigenty a sbormistry od Kraslic po Košice, kteří pod vedením vynikajících lektorů s velkým nasazením pronikali do tajů vedení pěveckého sboru. Rádi jsme se pochlubili novou hudebnou, kterou se podařilo Věrce včas vyzdobit a která se stala hlavním centrem veškerého studování. Naše základní škola s jídelnou poskytla perfektní zázemí pro skutečně intenzívní práci zúčastněných. Zatímco v hudebně od rána probíhaly všechny společné kurzy a semináře (dirigování, metodika práce s pěveckým sborem či společné nácviky skladeb), ve vedlejších třídách běžely hodiny individuální hlasové přípravy či dirigování. Každé ráno jsme začali rozezpíváním a usazováním hlasů, pak probíhaly jednotlivé tématické bloky. Každodenním zjevením byla pro nás fenomenální klavíristka Blanka Novotná, která s grácií a elegancí hrála z listu i velmi náročné klavírní doprovody. Končívali jsme kolem desáté hodiny večerní. Ani tělocvična nezahálela, protože ta se stala místem, kde jsme absolvovali hodiny dramatické a pohybové výchovy. Myslím, že každý načerpal řadu důležitých a užitečných informací. Vše vyvrcholilo sobotním koncertem v klášterním kostele v Šumperku. Velmi nás potěšilo a povzbudilo, kolika lidem nebylo zatěžko přijet a vyslechnout si kompletní program. Naše sbory zahájily celý pořad třemi skladbami v podání TapTýdy, vzápětí se přidala část Loučňáčku a provedla premiéru (samozřejmě světovou) kompletní skladby Missa Brevis in Rock přítomné skladatelky Ivety Kateřiny I. Poslední. Ta si s námi dokonce zazpívala a máme radost, že byla velmi spokojená. Pak již otěže převzalo kolegium sbormistrů a předvedlo překrásný program nabitý rozmanitými skladbami, z nichž některé patřily k velmi obtížným. Bylo až s podivem, kolik se toho podařilo v Loučné za týden stihnout. Je nesporné, že se sešla velmi pracovitá parta, která nejen hodně pracovala, ale dokázala si pobyt u nás patřičně užít. Velmi nás těší veškerá chvála, které se nám dostalo. Pevně věřím, že se bude na Loučnou nad Desnou v dobrém dlouho vzpomínat.

Lektoři letního Klubu sbormistrů v Loučné nad Desnou: Tomáš Motýl (sbormistr DPS Motýli, Šumperk) – metodika práce s dětským sborem, Jiří Skopal (sbormistr, pedagog UHK) – metodika práce se středoškolským sborem, Jurij Galatenko (dirigent, pedagog PedF OU) – dirigování a nácvik skladeb, Miloslava Vítková (sbormistryně, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA) – základy taktovací techniky, Markéta Štefaniková (hlasová poradkyně, pedagožka UHK) – hlasová výchova ve sboru, Ludmila Vacková (sbormistryně, doktorandka PedF UK) – dramatická a pohybová výchova ve sboru

Řád vařečky zlaté získává František Badal s kolektivem za vynikající stravu, velké poděkování patří také „neviditelným“ Terezce Šoukalové, Lukáši Majkusovi, Katce Kubíčkové a Honzovi Mlýnkovi. Za spolupráci děkujeme ubytovatelům manželům Rektoříkovým, paní Bláhové, panu Klabanovi a paní Halaxové. A nezapomeňme ani na díky pro Věrku Lukášovou za nafocení celé akce, pro pana Kvapila za natočení koncertu a pro Věru Lukášovou za velmi chutné buchty na společné posezení. Jsme rádi, že máme ve škole a v obci takovou podporu, abychom byli schopni zvládnout i takto významné akce.

Fotografie pořídila a zpracovala Věrka Lukášová.
7. 7. 2013    Petr Lukáš