Cyrilometodějské slavnosti
Sbory Loučňáček i TapTýda se letos staly součástí oslav věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Nejprve TapTýda účinkovala při mši svaté, při které měla tu čest uvést Truvérskou mši Petra Ebena. Ihned po skončení samotné mše jsme provedli koncert duchovní hudby. V komponovaném programu vystoupil nejprve samostatně Loučňáček se dvěma skladbami, k němu se pak přidala TapTýda ve dvousborovém provedení Panis Angelicus. Oba sbory se pak rozdělily na čtyři skupiny a obsadily všechny rohy kostela, aby předvedly čtyřhlasý kánon v kvartě Da Pacem Domine. Pak chvíli pokračovala TapTýda ukázkami skladby z jazzové mše, duchovní písně z 19. století, nechyběla ani současná duchovní tvorba. Na závěr se opět obě tělesa spojila, aby zahřměla kompletní Missa Brevis in Rock. Z předchozího čtení je jistě zřejmé, že jsme se snažili nabídnout nejrůznější pohledy na duchovní hudbu. Očekávali jsme, jak ctěné publikum takovou rozmanitost v chrámovém prostředí přijme. Nesmírně nás potěšilo, že jsme byli odměněni vydatným potleskem, dokonce některým posluchačům nebylo zatěžko tleskat našim zpěvákům a muzikantům vestoje. Rádi jsme tedy přidali ještě jednu skladbičku a s radostí odkráčeli užívat si zasloužených prázdnin. Těšíme se na podzim.

Srdečně děkujeme panu Vladimíru Skalickému za pořízené a poskytnuté fotografie.
5. 7. 2014    Petr Lukáš