Vystoupení pro Univerzitu třetího věku
Sbory Klubíčko i Loučňáček se staly součástí setkání studentů Univerzity třetího věku. Zpívali jsme zaplněnému sálu loučenského Skleníku a dlužno říci, že pro tak pozorné a vstřícné publikum se koncertuje moc dobře. Klubíčko se pustilo do díla jako první. Oznámilo, že přišlo jaro, pečlivě popsalo, co s kočkou udělá vůně baldriánu, zmínilo, jak to mají ježci těžký, zaznělo také Klubíčkovské večerníčkování a hned po probuzení ještě přidalo lidovku A čo koho do toho i s tanečkem. Však také bylo po zásluze odměněno vydatným potleskem po celou dobu, co opouštělo jeviště.
Hned na to se na jevišti objevil Loučňáček. Překvapil už svým příchodem, protože jsme o něm téměř nikomu neřekli. Pěkně navázal na program svého mladšího brášky. Nabídl lidovky Cera matky, Travička zelená, Žalmanovu Svatou Kateřinu, pozval studenty na dovolenou do Karibiku tradicionálem Jannie Mamma, zvážněl při Imagine Johna Lennona a na závěr rozproudil sál spirituálem Vlak boží. I Loučňatům se dostalo velmi pěkného ocenění.
Loučná nad Desnou měla opět příležitost přivítat početnou skupinu lidí z rozsáhlé oblasti a nás potěšilo, že jsme byli k takové akci přizváni. Setkat se s takovou skupinou nadšených lidí je obohacující. Jejich studium je hodno obdivu. Děkujeme za vřelé přijetí, za potlesk, pochvalná slova i za občerstvení.
Paní Pokorné děkujeme za pomoc i za fotografie.
3. 6. 2015    Petr Lukáš