Loučňáček na vernisáži Pavla Hermana
Loučná nad Desnou je místem, které se může pyšnit i tím, že z něj pochází řada šikovných a pracovitých lidí. Jména některých jsou dokonce obecně známá v oblasti sportu, herectví, hudby či výtvarného umění. Jedním ze známých umělců je také pan Pavel Herman. Bylo nám ctí, zúčastnit se vernisáže jeho obrazů v loučenském kulturním domě. Děkujeme za pozvání.
Krátce po šesté hodině přivítal Loučňáček písní zúčastněné. Následovaly promluvy pana starosty, který vzácného hosta uvítal, a pana Strnada, který všechny seznámil s uměleckou cestou Pavla Hermana. Pak již dostal prostor opět Loučňáček a ten přidal ještě tři skladbičky. Snažili jsme se ze všech sil a lidé nám pozorně naslouchali. Měli jsme pěkný zážitek jak ze zpívání, tak také z toho, co jsme mohli na výstavě shlédnout. Rozhodně doporučujeme najít si čas a spočinout okem na výtvarných dílech Pavla Hermana.
Děkujeme ještě jednou za pozvání ke spolupráci i za následné občerstvení. Fotografie pořídila Hanka Bližňáková.
16. 6. 2016    Petr Lukáš