Vítejte na stránkách školní družiny!

Mail:  druzina@zsloucnand.cz 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V době podzimních prázdnin bude provoz školní družiny přerušen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:
Ranní družina: 6.00 - 7.30 hodin. Do ranní ŠD přichází žák do 7.15 hod. Poté vstupuje do školy hlavním vchodem v 7.30 hodin.
Odpolední družina: 11.25 - 16.00 hodin.
Uvolnění dětí ze školní družiny je možné pouze na písemnou žádost rodičů, telefonické omluvenky nebudou z bezpečnostních důvodů akceptovány.

---------------------------------------------------------------------------------------

PLÁNOVANÉ AKCE:

♦říjen - Dvoudenní projektový den
25.10.  13.00 - 14.00 hod zábavná hra Stopař v místním parku
26.10.  12.00 - 13.15 hod exkurze na místní obecní úřad spojená s prohlídkou 1., 2. třída
             zkouška hlášení do místního rozhlasu

♦prosinec - 8.12. 14.00 - 18.00 hod Ekocentrum Mladoňov, program „Advent a vánoční čas“ 

♦březen - Beseda o knihách v prostoru obecního úřadu
              - 10.3. 15.00 - 19.00 hod Ekocentrum Mladoňov, program „Vítání jara“

červen - Den dětí, zábavné odpoledne               
              - Výlet do Lesního baru

  Přehled můžeme průběžně upravovat. Termíny některých akcí  upřesníme během školního roku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Poplatky ve školní družině  budou hrazeny  bezhotovostní platbou  2x  za  školní rok. Platbu proveďte převodním příkazem pod přiděleným variabilním symbolem žáka. Splatnost vždy do 28. dne předepsaného měsíce na bankovní účet školy vedený u ČSOB a.s., číslo účtu 175416331/0300. Poplatek na žáka ve školní družině  je   80,- Kč/měsíc. 
•Výše poplatku za měsíc září – prosinec 2021 je  320,- Kč, úhrada  v měsíci září  2021    splatnost  do 30.09.2021.         
•Výše poplatku za měsíc leden – červen 2022  je  480,- Kč 
Poplatek  za  leden - červen 2022 (2.pololetí)  uhraďte prosím až v roce 2022 do termínu  splatnosti  28.02.2022.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Návody na nejoblíbenější dětské skládačky!

1. Na jednoduchou papírovou vlaštovku k nahlédnutí zde

2. Nebe, peklo, ráj ukázka zde  , video

3. Origami srdce návod zde

-------------------------------------------------------------------------------------

Pracovní listy pro volnou chvíli s čarodějnickou tematikou k vytištění zde

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------