Přejeme všem dětem krásné prázdniny a samozřejmě se těšíme 2. září na viděnou!

Pozvánka na Vřesovou studánku (účast dobrovolná)

Jdeme cestou necestou aneb družina vyráží do přírody. Plánujeme pro děti ŠD dobrovolný výlet v doprovodu rodičů, zákonných zástupců nebo prarodičů (bez doprovodu je účast dětí možná po domluvě s vychovatelkou).

Termín: 8. 6. 2019 turistický výlet z Červenohorského sedla k Vřesové studánce. Jedná se o poutní místo, kde můžeme podle pověsti ochutnat léčivou vodu.

 

Sraz: v 8.34 odjíždí autobus ze zastávky před školou na Červenohorské sedlo nebo je možné vyjet autem na Červenohorské sedlo (sraz na velkém parkovišti v 9.00 hodin).

 

Předpokládaný odjezd zpět  autobusem ve 13.00 hodin nebo vlastním autem mezi 12 – 13 hodinou. Dopravu si platí všichni sami, tj. 22 Kč/osoba.

S sebou: sportovní oblečení, vhodnou obuv, pláštěnku, svačinku, dostatek tekutin

V případě nepříznivého počasí budeme zájemce informovat o dalším průběhu této akce.

Informace na telefonním čísle: 604 544 26

 Těšíme se na všechny účastníky! Vychovatelky ŠD
 

Poplatek za školní družinu

Vážení rodiče, nezapomeňte v lednu  uhradit poplatek ŠD 300,-Kč (za leden-červen, tedy 50,-Kč/měsíc) na účet školy 175416331/0300. Děkujeme.


 

Celoroční téma školní družiny, které vychovatelky pro děti vybraly je: „S Bolkem a Lolkem na cestě kolem světa“. Budeme cestovat prstem po mapě, procestujeme Evropu, zábavnou a hravou formou si představíme další kontinenty. Založíme si svůj vlastní cestovatelský deník. Poznáme faunu a flóru různých zemí, kulturu,  zvyky a tradice, pokrmy, budovy i stavby. Ukážeme si písmo Dálného východu, připomeneme si panenku matrjošku, pomocí pohybové hry se vžijeme do role trosečníků, s Kryštofem Kolumbem objevíme Ameriku, vypozorujeme řadu rozdílů mezi severním a jižním pólem. Poznáme tajemné a nejosamělejší místo na světě.  Nudit se tedy rozhodně nebudeme!

INFORMACE O PLÁNOVANÝCH AKCÍCH yes:

ŘÍJEN - CESTOVNÍ ABECEDA - ZEMĚPISNÁ SOUTĚŽ VE SKUPINÁCH, ORNITOLOGICKÁ BESEDA, MALÁ HALLOWENSKÁ PARTY, PRVŇÁČCI PEČOU KŘUPAVOU VLÁČNOU PIZZU

PROSINEC - POSEZENÍ U VÁNOČNÍHO STROMU A MOŽNÁ PŘIJDE I JEŽÍŠEK!

LEDEN – SPORTOVNÍ SOUTĚŽ „HEJBNI KOSTROU“

ÚNOR – MASOPUSTNÍ TANCOVAČKA

BŘEZEN – NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ I ŠKOLNÍ KNIHOVNY

KVĚTEN/ČERVEN - JDEME CESTOU NECESTOU, ANEB DRUŽINA VYRÁŽÍ DO PŘÍRODY, DOBROVOLNÝ VÝLET PRO DĚTI ŠD

ČERVEN - DEN DĚTÍ, AKCE A SOUTĚŽE ZÁBAVNÉHO CHARAKTERU, VODNÍ HRÁTKY

„NA SUCHU“

ÚPLATA V ŠD

Výše úplaty je stanovena na celý školní rok (50Kč/měsíc). Poplatek  za školní družinu je hrazen bezhotovostně na účet školy. Poplatek uhradíte ve dvou splátkách, na začátku školního roku 200,- Kč (za měsíce září - prosinec), 300,- Kč (za měsíce leden - červen).

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina: 6.00 - 7.30 hodin.

Odpolední družina: 11.20 - 16.00 hodin.

Uvolnění dětí ze školní družiny je možné pouze na písemnou žádost rodičů, telefonické omluvenky nebudou z bezpečnostních důvodů akceptovány.

 

Pravidla ŠD, které děti navrhly pro školní rok 2018/2019:

□ pomáháme si, mluvíme slušně, chováme se k sobě hezky, jíme a pijeme u stolečku, udržujeme pořádek a čistotu, ze ŠD odcházíme dle pokynů vychovatelky, klíče a osobní věci ukládáme do svého šuplíku, řídíme se pokyny vychovatelky a pravidly řádu ŠD, ostatní děti neobtěžujeme nadměrným hlukem, chráníme si své zdraví a chováme se bezpečně, používáme kouzelná slovíčka pro dobrou pohodu - dobrý den, nashledanou, děkuji, prosím.........