Vítejte na stránkách školní družiny!

Mail:  druzina@zsloucnand.cz 

VIDEA A HRY Z NAŠÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

►Provoz školní družiny bude zahájen  dne 1.9.2021 v  6.00hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

►Legohrátky  

Milé děti, máte se na co těšit. Ve školní družině Vás čeká spousta zábavy v podobě super lego her.

--------------------------------------------------------------------------------------------

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:
Ranní družina: 6.00 - 7.30 hodin. Do ranní ŠD přichází žák do 7.15 hod. Poté vstupuje do školy hlavním vchodem v 7.30 hodin.
Odpolední družina: 11.20 - 16.00 hodin.
Uvolnění dětí ze školní družiny je možné pouze na písemnou žádost rodičů, telefonické omluvenky nebudou z bezpečnostních důvodů akceptovány.

--------------------------------------------------------------------------------------------

STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Poplatky ve školní družině  budou hrazeny  bezhotovostní platbou  2x  za  školní rok. Platbu proveďte převodním příkazem pod přiděleným variabilním symbolem žáka. Splatnost vždy do 28. dne předepsaného měsíce na bankovní účet školy vedený u ČSOB a.s., číslo účtu 175416331/0300. Poplatek na žáka ve školní družině  je   80,- Kč/měsíc. 

•Výše poplatku za měsíc září – prosinec 2021 je  320,- Kč, úhrada  v měsíci září  2021    splatnost  do 30.09.2021.         

•Výše poplatku za měsíc leden – červen 2022  je  480,- Kč 
Poplatek  za  leden - červen 2022 (2.pololetí)  uhraďte prosím až v roce 2022 do termínu  splatnosti  28.02.2022.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

►Plánované akce:

 · říjen - Svoji obec dobře znám, exkurze na místní obecní úřad spojená s prohlídkou

· prosinec - Ekocentrum Mladoňov, program „Advent a vánoční čas“

· březen - Beseda o knihách v prostoru obecního úřadu

               - Ekocentrum Mladoňov, program „Vítání jara“

· červen - Den dětí, zábavné odpoledne

               - Výlet do Lesního baru

Přehled můžeme průběžně upravovat. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návody na nejoblíbenější dětské skládačky!

1. Na jednoduchou papírovou vlaštovku k nahlédnutí zde

2. Nebe, peklo, ráj ukázka zde  , video

3. Origami srdce návod zde

-------------------------------------------------------------------------------------

Pracovní listy pro volnou chvíli s čarodějnickou tematikou k vytištění zde

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------